Archiwum informacji

93% sądów korzysta z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w sprawach cywilnych

93% sądów korzysta z Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w sprawach cywilnych

2015-07-31

Od 1 lipca 2015 r. na terenie całego kraju wdrożono Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO). Oznacza to, że jako dowód doręczenia do sądu powraca, w miejsce tradycyjnego kartonika zwrotki, elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru opatrzony odręcznym podpisem...

więcej
Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

2015-07-30

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (30 lipca 2015 r.) w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia nowelizujące rozporządzenia  w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych

Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia nowelizujące rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych

2015-07-30

29 lipca 2015 r. Minister Sprawiedliwości Borys Budka podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

więcej
Kondolencje

Kondolencje

2015-07-30

29 lipca 2015 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr Tadeusz Jedynak, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

więcej
Minister Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku

Minister Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku

2015-07-28

Wizyta w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, spotkanie z przedstawicielami adwokatów i radców prawnych oraz środowiskiem prokuratorskim, poranne spotkanie przy kawie z mieszkańcami Wrocławia - to główne punkty wizyty Ministra...

więcej
Szersze wykorzystanie mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych

Szersze wykorzystanie mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych

2015-07-24

Sejm uchwalił dzisiaj (24 lipca 2015 r.) przygotowaną przez Ministerstwa Gospodarki i Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa zakłada...

więcej
Skuteczniejsza walka z terroryzmem – pierwsze czytanie projektu w Sejmie

Skuteczniejsza walka z terroryzmem – pierwsze czytanie projektu w Sejmie

2015-07-23

Dzisiaj (23 lipca 2015 r.) w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu walkę z nowoczesnymi formami finansowania terroryzmu.

więcej
Odpowiedź na publikację prasową

Odpowiedź na publikację prasową

2015-07-20

W Gazecie Wyborczej z dnia 15 lipca 2015 r. w artykule Małgorzaty Kolińskiej- Dąbrowskiej pt. "Równe szanse dla dłużników. Nadchodzi ważna zmiana prawa" znalazło się stwierdzenie pana posła Andrzeja Jaworskiego (PiS), z którego wynika, że problemem kierowania przez...

więcej
 Odpowiedź na publikację

Odpowiedź na publikację

2015-07-17

W odpowiedzi na opublikowany dzisiaj (17.07.2015 r.) w dzienniku „Rzeczpospolita” komentarz redaktora Tomasza Pietrygi pt.: „Skrajny brak wyobraźni urzędników” informujemy, że znalazły się w nim nieprawdziwe informacje.

więcej
Minister Sprawiedliwości na polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych (15-16 lipca 2015 r., Madryt)

Minister Sprawiedliwości na polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych (15-16 lipca 2015 r., Madryt)

2015-07-16

Pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz oraz premiera Hiszpanii Mariano Rajoya, w Madrycie odbyły się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Wzięli w nich udział szefowie resortów z Polski i Hiszpanii, w tym, Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

więcej
Srebrny medal Ministra Sprawiedliwości dla kuratora pana Tadeusza Jedynaka

Srebrny medal Ministra Sprawiedliwości dla kuratora pana Tadeusza Jedynaka

2015-07-15

Minister Sprawiedliwości Borys Budka przyznał dr Tadeuszowi Jedynakowi – Kuratorowi Okręgowemu w Sądzie Okręgowym w Słupsku Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za wieloletnią pracę i działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Uroczystość wręczenia medalu na ręce Pani...

więcej
Minister Sprawiedliwości w Łódzkiem

Minister Sprawiedliwości w Łódzkiem

2015-07-14

Wizyta w Sądzie Okręgowym i Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, spotkanie z przedstawicielami adwokatów i radców prawnych oraz poranne spotkanie przy kawie z mieszkańcami Łodzi - to główne punkty wizyty Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki w województwie łódzkim...

więcej
Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (9-10 lipca 2015 r., Luksemburg)

Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (9-10 lipca 2015 r., Luksemburg)

2015-07-10

Minister Sprawiedliwości Borys Budka wziął udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych państw Unii Europejskiej, które miało miejsce w dniach 9-10 lipca 2015 roku w Luksemburgu, sprawującym obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

więcej
Cyfrowa rewolucja procedury cywilnej, ułatwienia dla wykazywania praw do spadku w UE – ustawy przyjęte przez Sejm

Cyfrowa rewolucja procedury cywilnej, ułatwienia dla wykazywania praw do spadku w UE – ustawy przyjęte przez Sejm

2015-07-10

Rozwiązania, zawarte w przyjętych na ostatnim posiedzeniu (7-10 lipca 2015 r.) Sejmu RP ustawach, przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawierają szereg ułatwień dla obywateli oraz przyczynią się do przyspieszenia postępowań sądowych.

więcej
Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2015-07-10

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

więcej
Odpowiedź na publikację prasową

Odpowiedź na publikację prasową

2015-07-10

W odpowiedzi na dzisiejszą (10 lipca 2015 r.) publikację w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa redaktor Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Resort: pracowników w sądach jest za dużo” informujemy:

więcej
Prace Komisji Europejskiej nad nowym instrumentem, który ma ułatwić konsumentom i przedsiębiorcom transgraniczny handel on-line

Prace Komisji Europejskiej nad nowym instrumentem, który ma ułatwić konsumentom i przedsiębiorcom transgraniczny handel on-line

2015-07-08

Informujemy, iż Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, które mają potrwać do 3 września 2015 r., dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego (on-line).

więcej
Skuteczniej karane finansowanie terroryzmu - projekt przyjęty przez rząd

Skuteczniej karane finansowanie terroryzmu - projekt przyjęty przez rząd

2015-07-07

Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Jego szybki rozwój umożliwiają coraz bardziej nowoczesne, złożone i „wyrafinowane” formy finansowania. Chcąc skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym, Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (7 lipca...

więcej
Otwarte spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji

Otwarte spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji

2015-07-06

Omówienie dobrych praktyk w mediacji, przedstawienie nowych regulacji prawnych z zakresu mediacji (mediacje karne i mediacje cywilne) oraz przedyskutowanie bieżących spraw dotyczących mediacji – to główne cele spotkania, które odbyło się dzisiaj (6 lipca 2015 r.) w...

więcej
Wizyta Ministra Sprawiedliwości w Inowrocławiu i Ostrzeszowie

Wizyta Ministra Sprawiedliwości w Inowrocławiu i Ostrzeszowie

2015-07-03

Minister Sprawiedliwości Borys Budka 2 lipca 2015 r. spotkał się z sędziami Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz z sędziami ze Stowarzyszenia „Temida”.

więcej
O polskich doświadczeniach w stosowaniu SDE

O polskich doświadczeniach w stosowaniu SDE

2015-07-01

Centralę Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odwiedzili dzisiaj (1 lipca 2015 r.) Prezesi Izb Kontroli i Audytu z 58 państw, zrzeszonych w światowych organizacjach EUROSAI i INTOSAI.

więcej
Minister Sprawiedliwości rozmawiał z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Minister Sprawiedliwości rozmawiał z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

2015-07-01

Minister Sprawiedliwości Borys Budka i Podsekretarz Stanu Monika Zbrojewska spotkali się dzisiaj (1 lipca 2015 r.) z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

więcej
Nowy proces karny – większa aktywność stron, sąd jako arbiter, dotkliwe kary

Nowy proces karny – większa aktywność stron, sąd jako arbiter, dotkliwe kary

2015-07-01

1 lipca 2015 r. wchodzi w życie reforma zmieniająca filozofię prowadzenia procesu karnego. Dzięki niej proces karny będzie szybszy, sprawniejszy, a kara dotkliwa i nieuchronna.

więcej
Porozumienie Rady UE i PE w sprawie ułatwienia dochodzenia roszczeń o niewielkiej wartości

Porozumienie Rady UE i PE w sprawie ułatwienia dochodzenia roszczeń o niewielkiej wartości

2015-06-30

29 czerwca 2015 r. ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili, uzgodniony w negocjacjach z Parlamentem Europejskim, tekst nowelizacji unijnego Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające...

więcej
34 sądy wracają na mapę sądownictwa

34 sądy wracają na mapę sądownictwa

2015-06-30

1 lipca 2015 r. przywrócone zostaną 34 sądy rejonowe, w 23 okręgach sądowych, w 9 apelacjach.

więcej
1  ...  7 8 9 10 11 12 13 14 15  ...  90