Archiwum informacji

II edycja Konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015)

II edycja Konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015)

2015-04-15

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wziął udział, w odbywającej się 14 i 15 kwietnia 2015 r. w Warszawie drugiej edycji Konferencji e-Administracja dla Biznesu.

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich

Minister Sprawiedliwości na uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich

2015-04-15

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (15 kwietnia 2015 r.) akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich odbyła się w ...

więcej
Darmowa pomoc prawna – Rada Ministrów przyjęła projekt resortu sprawiedliwości

Darmowa pomoc prawna – Rada Ministrów przyjęła projekt resortu sprawiedliwości

2015-04-14

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (14 kwietnia 2015 r.) projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa. Dzięki przyjętym przez rząd rozwiązaniom obywatele będą mieć zapewniony równy dostęp do nieodpłatnej...

więcej
Podsekretarz Stanu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Podsekretarz Stanu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej

2015-04-14

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn uczestniczył w VII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne”, która odbywa się...

więcej
Obchody 5. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem

Obchody 5. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem

2015-04-10

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk uczestniczył w obchodach 5. rocznicy katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, które odbywały się w Warszawie.

więcej
Konsultacje Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Konsultacje Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

2015-04-10

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zawarte w nim rozwiązania zakładają usprawnienie funkcjonowania pracy sądów powszechnych m.in. poprzez doprecyzowanie zasad kształtowania ich struktury...

więcej
Skuteczne i odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne – ustawa przyjęta przez Sejm

Skuteczne i odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne – ustawa przyjęta przez Sejm

2015-04-10

9 kwietnia 2015 r. Sejm RP przyjął ustawę Prawo restrukturyzacyjne, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

więcej
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

2015-04-08

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął dzisiaj (8 kwietnia 2015 r.) udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

więcej
Uroczystość z okazji 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Uroczystość z okazji 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

2015-04-03

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął dzisiaj (3 kwietnia 2015 r.) udział w uroczystości 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

więcej
Konferencja „Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu”

Konferencja „Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu”

2015-04-01

W siedzibie resortu sprawiedliwości 31 marca 2015 r. odbyła się konferencja dla prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa i dotyczyło...

więcej
Minister Cezary Grabarczyk na uroczystości powołania wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Minister Cezary Grabarczyk na uroczystości powołania wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego

2015-03-30

Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał z dniem 10 kwietnia 2015 r. sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na stanowiska Wiceprezesów tego Sądu:

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych

Minister Sprawiedliwości na uroczystości zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych

2015-03-27

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przyjął ślubowanie od 58 nowych tłumaczy przysięgłych, specjalistów zarówno z popularnych języków jak angielski, rosyjski, niemiecki, jak i języków w Polsce mniej popularnych ( chiński czy albański).

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości pogrzebowej tragicznie zmarłych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Minister Sprawiedliwości na uroczystości pogrzebowej tragicznie zmarłych funkcjonariuszy Służby Więziennej

2015-03-26

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wzięli dzisiaj udział w ceremonii pogrzebowej dwóch zmarłych funkcjonariuszy Służby Więziennej płk. Artura Nowosada oraz kpt. Dominika Nowickiego, którzy zginęli w...

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich

Minister Sprawiedliwości na uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich

2015-03-26

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (26 marca 2015 r.) akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości weźmie udział w akcji „Godzina dla Ziemi”

Ministerstwo Sprawiedliwości weźmie udział w akcji „Godzina dla Ziemi”

2015-03-26

28 marca 2015 r., godz. 20:30 – to wtedy w całej Polsce rozpocznie się akcja „Godzina dla Ziemi”.

więcej
Podpisanie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi narządami ludzkimi

Podpisanie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi narządami ludzkimi

2015-03-25

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn podpisał dzisiaj (25 marca 2015 r.) w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu handlowi narządami ludzkimi, przyjętą przez Komitet Ministrów Rady Europy 9 lipca 2014 r.

więcej
Kolejne spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

2015-03-18

Konferencja dla prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz zbiór praktycznych informacji dla dziennikarzy – to główne tematy szóstego spotkania Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Odbyło się ono 17 marca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Niemczech

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Niemczech

2015-03-16

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się dzisiaj (16 marca 2015 r.) z Panem Heiko Maas – Federalnym Ministrem Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów.

więcej
Posiedzenie Rady UE ds. Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości

Posiedzenie Rady UE ds. Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości

2015-03-13

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął dzisiaj (13 marca 2015 r.) udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

więcej
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa na Komitecie Stałym Rady Ministrów

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa na Komitecie Stałym Rady Ministrów

2015-03-12

Na Komitecie Stałym Rady Ministrów dzisiaj (tj. 12 marca 2015 r.) rozpatrywany był przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.

więcej
Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa rodzinnego

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa rodzinnego

2015-03-10

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (10 marca 2015 r.) projekt założeń nowelizacji ustaw – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Projekt został...

więcej
Minister Sprawiedliwości wręczył sędziom medale „Lex Veritas Iustitia”

Minister Sprawiedliwości wręczył sędziom medale „Lex Veritas Iustitia”

2015-03-10

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wręczył dzisiaj (10 marca 2015 r.), w trakcie odbywającej się w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”, srebrne i brązowe medale „Lex Veritas Iustitia” sędziom, którzy wykazali się szczególnym...

więcej
Otwarcie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

Otwarcie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

2015-03-09

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk wzięli dzisiaj udział w uroczystości otwarcia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.

więcej
Powołanie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Powołanie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

2015-03-06

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk w dniu 2 marca br. powołał Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

więcej
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji

2015-03-06

W gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w dniach 4-5 marca 2015 r. odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji, który Ministerstwo Sprawiedliwości objęło Honorowym Patronatem.

więcej
1  ...  11 12 13 14 15 16 17 18 19  ...  90