Archiwum informacji

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy

2016-02-11

W dniu 11 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy Nilsem Muižnieksem. Podczas spotkania rozmawiano o prawnych oraz instytucjonalnych ramach ochrony i promocji praw człowieka, wolności mediów, wymiarze...

więcej
Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

2016-02-08

Dzisiaj (8 lutego 2016 r.) obchodzimy Święto Służby Więziennej. Uroczystości z okazji 97. rocznicy powstania Służby Więziennej rozpoczęły się wczoraj (7 lutego 2016 r.) na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiła zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem...

więcej
Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

2016-02-05

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z...

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na inauguracji VII rocznika aplikacji ogólnej

Wiceminister sprawiedliwości na inauguracji VII rocznika aplikacji ogólnej

2016-02-02

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu 1 lutego 2016 r. wziął udział w inauguracji VII rocznika aplikacji ogólnej dla 150 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

więcej
Listy stałych mediatorów – zasady wpisywania się na listę

Listy stałych mediatorów – zasady wpisywania się na listę

2016-01-29

29 stycznia br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.

więcej
Minister Sprawiedliwości zawiesił w czynnościach dwóch komorników

Minister Sprawiedliwości zawiesił w czynnościach dwóch komorników

2016-01-27

Minister Sprawiedliwości 26 stycznia 2016 r. zawiesił w czynnościach dwóch komorników: Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie. Komornikom przedstawiono zarzuty z art. 231 § 1 k.k., w...

więcej
Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Amsterdamie

Nieformalne spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Amsterdamie

2016-01-26

Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak w Ministerstwie Sprawiedliwości wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów sprawiedliwości Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 25-26 stycznia br. w Amsterdamie. Ministrowie wymienili wstępne opinie nt. nowej inicjatywy Komisji...

więcej
Minister Sprawiedliwości zawiesza komorników - i mówi „zero tolerancji dla nadużyć komorników”

Minister Sprawiedliwości zawiesza komorników - i mówi „zero tolerancji dla nadużyć komorników”

2016-01-22

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki na dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił decyzję Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu komornika z Wrocławia oraz asesora komorniczego z Bełchatowa a także skierował do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej...

więcej
Nowy Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nowy Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2016-01-21

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał dzisiaj (21 stycznia 2016 r.) dr hab. Małgorzatę Manowską, sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie do pełnienia funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie na okres 5 lat.

więcej
Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” z udziałem wiceministra sprawiedliwości

Konferencja „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?” z udziałem wiceministra sprawiedliwości

2016-01-19

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak uczestniczył w dniach 18-19 stycznia 2016 r. w konferencji „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?”.

więcej
Wysokość opłat w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych – projekt ustawy przyjęty przez rząd

Wysokość opłat w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych – projekt ustawy przyjęty przez rząd

2016-01-19

Podczas dzisiejszego (19 stycznia 2016 r.) posiedzenia Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczący wysokości opłat w sprawach o roszczenia wynikające z czynności...

więcej
Zmiany w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – projekt przyjęty przez rząd

Zmiany w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego – projekt przyjęty przez rząd

2016-01-19

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (19-01-2016 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. Projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadza zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) i powraca do...

więcej
Zakaz odbierania dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – pierwsze czytanie projektu ustawy

Zakaz odbierania dzieci wyłącznie z powodu ubóstwa – pierwsze czytanie projektu ustawy

2016-01-14

Dzisiaj (14 stycznia 2016 r.) w Sejmie RP odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wprowadzającej zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

więcej
Aktywna rola sądu w procesie karnym, pierwszeństwo zasady prawdy materialnej – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Aktywna rola sądu w procesie karnym, pierwszeństwo zasady prawdy materialnej – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

2016-01-12

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (12 stycznia 2016 r.) projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach, który został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej
Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego

2016-01-12

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy wprowadzający zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Celem jego jest wykorzystanie coraz większych możliwości w perspektywie kształtowania polityki karnej, jakie daje SDE. Dozór elektroniczny...

więcej
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oddał hołd „Anodzie”

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oddał hołd „Anodzie”

2016-01-07

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył dzisiaj (7 stycznia 2016 r.) wieniec pod tablicą poświęconą Janowi Rodowiczowi ps. Anoda, który 67 lat temu (7 stycznia 1949 r.) zginął w trakcie prowadzonego śledztwa przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w...

więcej
Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

2016-01-07

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dzisiaj (7 stycznia 2016 r.) w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
Mediacja usprawni proces sądowy

Mediacja usprawni proces sądowy

2015-12-31

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

więcej
Kwestionariusze indywidualnej oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej

Kwestionariusze indywidualnej oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej

2015-12-31

Na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, które odbyło się 15 grudnia 2015 r. przyjęto ostateczny kształt formularzy indywidualnej oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony, zwanych...

więcej
Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

2015-12-29

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj (29 grudnia 2015 r.) przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Nowe przepisy wprowadzą kompleksowy system ochrony przed tego rodzaju przestępczością.

więcej
Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

Pierwsze posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej

2015-12-22

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł w dniu 21 grudnia 2015 r. wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej.

więcej
Uniemożliwienie odbierania dzieci z powodu biedy – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Uniemożliwienie odbierania dzieci z powodu biedy – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

2015-12-22

21 grudnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt zmierza do wskazania, że oddzielenie dziecka od rodzica powinno stanowić ostateczność i do wyeliminowania sytuacji, w...

więcej
Kontrola w Zakładzie Karnym w Płocku

Kontrola w Zakładzie Karnym w Płocku

2015-12-18

W związku z publikacją w dzienniku „Gazeta Wyborcza” w dodatku „Duży Format” w dniu 17 grudnia 2015 roku, red. Justyna Kopińska, pt. „Nie jestem psem” sugerującą ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Płocku, na wniosek Sekretarza Stanu w...

więcej
Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w Kaliszu

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w Kaliszu

2015-12-08

Budowa nowej jednostki penitencjarnej była tematem dzisiejszej (8 grudnia 2015 r.) konferencji prasowej Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego w Kaliszu.

więcej
Wniosek o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego

Wniosek o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego

2015-12-02

2 grudnia 2015 r. na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

więcej
1  ...  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  90