Archiwum informacji

E-protokół doceniony przez Centrum Projektów Cyfrowych Polska

E-protokół doceniony przez Centrum Projektów Cyfrowych Polska

2015-10-19

Projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, czyli e-protokół został oceniony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako najlepszy spośród projektów zgłoszonych do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i...

więcej
„Trzecia Doroczna Konferencja - Sądy i Komunikacja”

„Trzecia Doroczna Konferencja - Sądy i Komunikacja”

2015-10-19

W dniach 15-16 października 2015 r. w Akademii Sprawiedliwości w Budapeszcie, z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się „Trzecia Doroczna Konferencja - Sądy i Komunikacja”. Konferencja służy międzynarodowej wymianie doświadczeń, związanej z...

więcej
Minister Sprawiedliwości na uroczystości zakończenia aplikacji prokuratorskiej

Minister Sprawiedliwości na uroczystości zakończenia aplikacji prokuratorskiej

2015-10-18

W Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, w dniu 16 października 2015 r. odbyła się uroczystość zakończenia aplikacji prokuratorskiej przez aplikantów III rocznika.

więcej
Zmiany w prawie spadkowym

Zmiany w prawie spadkowym

2015-10-18

Dzisiaj (18 października 2015 r.) wchodzą w życie przepisy, które znacząco zmieniają zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dzięki nowym przepisom spadkobiercy, którzy nie złożą w ciągu 6 miesięcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie będą już ponosić...

więcej
Posiedzenie Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Posiedzenie Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2015-10-15

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn w dniu 15 października 2015 r. przewodniczył seminarium poświęconemu współpracy Rady Głównej i terenowych rad do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym z organizacjami pozarządowymi.

więcej
Uroczystość 65-lecia Zakładu Poprawczego w Witkowie

Uroczystość 65-lecia Zakładu Poprawczego w Witkowie

2015-10-15

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska w dniu 14 października 2015 r. wzięła udział w uroczystych obchodach 65-lecia istnienia Zakładu Poprawczego w Witkowie, połączonych z Dniem Edukacji Narodowej.

więcej
Lepsza ochrona konsumenta

Lepsza ochrona konsumenta

2015-10-15

Od grudnia 2014 r. w Polsce funkcjonują nowe regulacje skupione na prawach konsumenta. Gwarantują one otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji istotnych dla zabezpieczenia istotnych interesów konsumenta (m.in. o prawie i terminie na...

więcej
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych

2015-10-14

Minister Sprawiedliwości Borys Budka oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń spotkali się dzisiaj (14 października 2015 r.) z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych. Jednym z tematów rozmów była kwestia podziału środków w budżecie państwa na...

więcej
Minister Sprawiedliwości na inauguracyjnym Posiedzeniu Rady Polityki Penitencjarnej II kadencji

Minister Sprawiedliwości na inauguracyjnym Posiedzeniu Rady Polityki Penitencjarnej II kadencji

2015-10-14

- Jestem przekonany, że Państwa wiedza, doświadczenie i zaangażowanie będą istotne w kształtowaniu polityki penitencjarnej, gdyż są Państwo wybitnymi przedstawicielami swoich dziedzin – mówił Minister Borys Budka podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Polityki...

więcej
Informacja w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Informacja w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

2015-10-14

Dzisiaj (14 października 2015 r.) Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku –...

więcej
Podpisanie Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi

Podpisanie Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi

2015-10-14

Minister Sprawiedliwości Borys Budka podpisał dzisiaj (14 października 2015 r.) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Uroczyste podpisanie zainaugurowało dwudniową konferencję naukową „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i...

więcej
Kondolencje

Kondolencje

2015-10-14

W związku ze śmiercią Włodzimierza Olszewskiego, wieloletniego członka, a w latach 1998-2002 Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie w stanie spoczynku, w imieniu własnym oraz pracowników resortu składam kondolencje i wyrazy...

więcej
Sekretarz Stanu Jerzy Kozdroń w Zachodniopomorskiem

Sekretarz Stanu Jerzy Kozdroń w Zachodniopomorskiem

2015-10-13

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń podczas wczorajszej (12 października 2015 r.) wizyty w Stargardzie Szczecińskim odwiedził tamtejszy Zakład Karny, gdzie spotkał się z jego kierownictwem i funkcjonariuszami. Wiceminister został zapoznany ze...

więcej
Upadłość konsumencka, czyli skuteczne wyjście z długów

Upadłość konsumencka, czyli skuteczne wyjście z długów

2015-10-12

Od 31 grudnia 2014 r. przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest prostsze i szybsze. Postępowania upadłościowe w sprawach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozwala dłużnikom, którzy popadli w stan niewypłacalności bez swojej winy, rozpocząć życie...

więcej
Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8-9 października 2015 r.)

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8-9 października 2015 r.)

2015-10-09

Minister Sprawiedliwości Borys Budka w dniu 9 października 2015 r. wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, poświęconemu obszarowi sprawiedliwości.

więcej
Przyjęcie „Reguł Nelsona Mandeli” w siedzibie ONZ

Przyjęcie „Reguł Nelsona Mandeli” w siedzibie ONZ

2015-10-08

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął wczoraj (7 października 2015 r.) udział w uroczystości przyjęcia znowelizowanych reguł postępowania z osadzonymi – tj. Kodeksu Nelsona Mandeli (Nelson Mandela Rules), która odbyła się w siedzibie...

więcej
Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze

2015-10-07

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to szybkie dochodzenie należności na drodze sądowej przez przedsiębiorców i obywateli. Od 1 stycznia 2010 r. każdy z obywateli może, korzystając ze strony www.e-sad.gov.pl wnieść pozew i dochodzić roszczeń pieniężnych bez względu...

więcej
Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2015-10-07

Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, a także resocjalizacja nieletnich były tematami dorocznej narady nadzorczej kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z dyrektorami tych placówek, która odbyła się 5-7 października 2015 r. w Serocku.

więcej
Elektroniczne Biuro Podawcze – internet w codziennych kontaktach z sądem

Elektroniczne Biuro Podawcze – internet w codziennych kontaktach z sądem

2015-10-05

Reforma procedury cywilnej to możliwość składania pozwów i pism procesowych do sądu przez internet (poprzez elektroniczne biuro podawcze) we wszystkich sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i w postępowaniach egzekucyjnych, które są prowadzone przez komornika....

więcej
Wizyta wiceministra Jerzego Kozdronia w Toruniu i Bydgoszczy

Wizyta wiceministra Jerzego Kozdronia w Toruniu i Bydgoszczy

2015-10-05

W trakcie dzisiejszego spotkania w toruńskim areszcie śledczym wiceminister Jerzy Kozdroń rozmawiał z jego kadrą kierowniczą i funkcjonariuszami. Placówka ta przeznaczona jest dla mężczyzn, zarówno tymczasowo aresztowanych jak i skazanych: młodocianych, odbywających karę po...

więcej
Rusza ogólnopolska kampania „Przesłuchanie dziecka to sztuka”

Rusza ogólnopolska kampania „Przesłuchanie dziecka to sztuka”

2015-10-05

5 października 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Dzieci Niczyje zainaugurowały IV etap ogólnopolskiej kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”. Tegoroczna edycja akcji realizowana będzie pod hasłem: „Przesłuchanie dziecka to sztuka”.

więcej
Minister Sprawiedliwości z wizytą w Małopolsce i na Śląsku

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Małopolsce i na Śląsku

2015-10-02

- Każdego dnia spotykacie się z prawem, kiedy kasujecie bilet w komunikacji miejskiej, słuchacie muzyki czy składacie reklamacje na buty. Przygotowaliśmy dla Was podręcznik, który przybliży niektóre pojęcia, sprawi, że poczujecie się pewniej na co dzień – mówił Minister...

więcej
Zaproszenie na konferencję "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej"

Zaproszenie na konferencję "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej"

2015-10-02

Zaproszenie na konferencję "O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej"

więcej
Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta

2015-10-02

Elektroniczna Księga Wieczysta to łatwy, szybki i nowoczesny dostęp do ksiąg wieczystych on–line z możliwością wydruku ich odpisu. Bez wychodzenia z domu, za pomocą internetu można otrzymać odpis księgi wieczystej w formie pliku PDF. Plik po wydrukowaniu ma moc dokumentu...

więcej
Wniosek MS o uchylenie uchwały samorządu komorników ws. podatku VAT od opłat egzekucyjnych

Wniosek MS o uchylenie uchwały samorządu komorników ws. podatku VAT od opłat egzekucyjnych

2015-10-01

Minister Sprawiedliwości złożył dzisiaj (1 października 2015 r.) do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie w całości jako sprzecznej z prawem uchwały Krajowej Rady Komorniczej z 15 września 2015 roku stwierdzającej m.in. konieczność doliczania podatku VAT do opłat...

więcej
1  ...  4 5 6 7 8 9 10 11 12  ...  90