Archiwum informacji

Komunikat prasowy w związku z wyrokiem w sprawie Aleksandry Jakubowskiej

2007-12-20

W związku z dzisiejszym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Pani Aleksandry Jakubowskiej, Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski polecił prokuraturze złożenie apelacji od tego wyroku. W chwili obecnej nie można ustosunkować się do wyroku, gdyż nie zostało...

więcej

Zaproszenie na konferencję prasową

2007-12-19

Jutro (czwartek, 20 grudnia) o godz. 10.30 w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, s. 501) odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą m.in. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski oraz Sekretarz Stanu w...

więcej

Jerzy Szymański nowym Zastępcą Prokuratora Generalnego

2007-12-12

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał w dniu dzisiejszym Pana Jerzego Szymańskiego na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego. Jerzy Szymański (ur. 24 kwietnia 1950 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa...

więcej

Zmiany na stanowiskach szefów prokuratur apelacyjnych

2007-12-12

W dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski odwołał ze sprawowanej funkcji: Panią Marzenę Kowalską - Prokurator Apelacyjną w Warszawie; Pana Józefa Giemzę – Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie; Pana Tomasza Janeczka – Prokuratora...

więcej

Zaproszenie na konferencję prasową

2007-12-11

W najbliższy piątek (14 grudnia 2007 r.) o godz. 10 w auli na 1. piętrze dawnej siedziby SGGW (ul. Rakowiecka 26/30) odbędzie się wspólna konferencja prasowa Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz Stanisława Dąbrowskiego,...

więcej

Andrzej Pogorzelski nowym Zastępcą Prokuratora Generalnego

2007-12-04

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał w dniu dzisiejszym Andrzeja Pogorzelskiego na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego. Prokurator Andrzej Pogorzelski jest absolwentem Wydziału Prawa i...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-11-29

W związku z dalszym dużym zainteresowaniem opinii publicznej okolicznościami związanymi ze śledztwem prowadzonym przez Wydział II Oddziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej z siedzibą w Poznaniu, w sprawie dotyczącej zaistniałego w...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY Marian Cichosz nowym Sekretarzem Stanu, Jacek Czaja nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

2007-11-28

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał Mariana Cichosza na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Jacka Czaję na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Marian...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY Łukasz Rędziniak nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

2007-11-23

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał w dniu wczorajszym (22 listopada 2007 r.) Pana Łukasza Rędziniaka na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Łukasz...

więcej

Zbigniew Wrona nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Marek Staszak nowym Prokuratorem Krajowym.

2007-11-22

Informujemy, że w dniu 20.11.2007r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, powołał Zbigniewa Wronę na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zbigniew Wrona (ur. 21 maja 1961r.) ukończył...

więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego...

2007-11-21

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu i lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz. U. nr 46 poz. 238 z 1995 r.) członkowie Komitetu wybierani są spośród osób o wysokich kwalifikacjach...

więcej

Zbigniew Ćwiąkalski nowym Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym.

2007-11-16

Prezydent RP – Lech Kaczyński w dniu dzisiejszym powołał Zbigniewa Ćwiąkalskiego na urząd Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Zbigniew Ćwiąkalski (ur. 9 marca 1950 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista...

więcej

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ćwiąkalski spotkał się z Kierownictwem Resortu.

2007-11-16

Na spotkaniu Minister Ćwiąkalski zapewnił, że jako adwokat zdążył dobrze poznać wymiar sprawiedliwości i jego problemy. - Jest wiele do zrobienia. Od poniedziałku zaczynamy ciężką, merytoryczną pracę – powiedział. Minister stwierdził, że ceni pracowitość i lojalność,...

więcej

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie artykułu pt. "Czego nie wolno CBA" zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej” z dnia 8.11.2007 roku., autorstwa Marcina Kąckiego i Bogdana...

2007-11-08

Nieprawdziwe są sugestie dziennikarzy Gazety Wyborczej jakoby opinie przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczyły działań podjętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z postępowaniem dotyczącym korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. Ekspertyzy te...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości nt. „moralnej odpowiedzialności SLD” za śmierć Barbary Blidy

2007-10-18

Wobec dzisiejszego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, informujemy, iż w powyższej sprawie Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złoży ponowne zażalenie do sądu drugiej instancji. Przypominamy, iż poprzednio Sąd Apelacyjny, uwzględnił zażalenie Ministra i uchylił...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie LiD przeciwko Zbigniewowi Ziobro

2007-10-18

W nawiązaniu do dzisiejszego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie, informujemy, iż sąd, wbrew żądaniom Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KKW LiD Lewica i Demokraci, nie nakazał Ministrowi Sprawiedliwości przeproszenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej za stwierdzenie o...

więcej

PREZENTACJA PROJEKTU ROZSZERZONEJ KONFISKATY MAJĄTKÓW PRZESTĘPCÓW Konfiskata majątków przestępców konieczna dla skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną

2007-10-18

Dnia 18 października 2007 roku w Belwederze odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tematem spotkania była „Rozszerzona konfiskata jako nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Minister...

więcej

KOMUNIKAT PRASOWY

2007-10-16

W związku z dzisiejszymi doniesieniami, dotyczącymi wypadku z udziałem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, informujemy, iż w gronie lekarzy opatrujących Ministra w trakcie badań w warszawskim szpitalu przy ul. Szaserów, nie było prof. Jana Podgórskiego. Tym...

więcej
Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

2007-10-13

Możliwość przesłuchiwania świadków na odległość, skomputeryzowane sale sądowe i prokuratury – to efekty informatyzacji wymiaru sprawiedliwości zaprezentowane na dzisiejszej konferencji prasowej. Była to pierwsza w Polsce konferencja odbywająca się w kilku miastach...

więcej

WKRÓTCE RUSZA ZESPÓŁ DO SPRAW POPRAWY SKUTECZNOŚCI WYKONANIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH

2007-10-11

WYKONANIE ORZECZEŃ – PROBLEM MIĘDZYRESORTOWY Zapewnienie ścisłej współpracy wymiaru sprawiedliwości z policją, samorządem terytorialnym, placówkami, w których przebywają nieletni i zakładami leczniczymi będzie celem funkcjonowania nowo powołanego Zespołu do Spraw Poprawy...

więcej

Ruszył II etap kampanii społecznej "Dziecko – świadek szczególnej troski"

2007-10-10

„Wysoki Sądzie – mam prawo się nie bać” - Niezmiernie istotne jest, by dziecko, które dostanie się w niezrozumiałe dla niego tryby wymiaru sprawiedliwości, czuło się bezpiecznie i było w należyty sposób traktowane – powiedziała Wiceminister Sprawiedliwości Beata Kempa...

więcej

Rada Ministrów przyjęła projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy

2007-10-09

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 9 października br. przyjęty został projekt autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Celem zaproponowanych zmian do Kodeksu...

więcej

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ UPROWADZANIU DZIECI PRZEZ RODZICÓW?

2007-10-08

Tematyka uprowadzenia dzieci przez własnych rodziców będzie hasłem wywoławczym międzynarodowej konferencji w Pradze. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Konferencja będzie odbywać się w...

więcej

TEST UMIEJĘTNOŚCI

2007-10-04

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w...

więcej

Krajowy Rejestr Karny: Trwają prace w ramach Projektu Pilotażowego Network of Judical Registers

2007-10-04

Sieć błyskawicznej wymiany informacji Już wkrótce Ministerstwo Sprawiedliwości będzie w pełni korzystać z możliwości stwarzanych przez Projekt Pilotażowy Wymiany Informacji z Rejestrów Karnych (Network of Judical Registers). Obecnie trwają w resorcie intensywne prace nad...

więcej
1  ...  82 83 84 85 86 87 88 89 90  ...  90