Archiwum informacji

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2007-02-22

W dniach 22 lutego - 1 marca br. po raz kolejny obchodzony był w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw . Jest to akcja, która ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem "Sieć...

więcej

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymidziałającymi na rzecz skazanych i ich rodzin

2007-02-14

Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym planuje zorganizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób pozbawionych wolności, zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz ich rodzin. Spotkanie ma być poświęcone przede...

więcej

Pierwsza licytacja elektroniczna przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości

2007-02-14

Biuro Dyrektora Generalnego informuje, że w dniu 08.02.2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a firmą Automatyka Biurowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 103 na zakup materiałów eksploatacyjnych i części...

więcej

Wizyta Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro we Włoszech

2007-02-09

W dniach 1-2 lutego 2007 r. Minister Sprawiedliwości wraz z Prokuratorem Krajowym Januszem Kaczmarkiem odbył szereg spotkań z przedstawicielami włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem wizyty było poznanie włoskich metod zwalczania przestępczości zorganizowanej....

więcej

Egzaminy na aplikacje nie zagrożone

2007-02-02

W związku ze stwierdzeniem redakcji „Gazety Prawnej”, zawartym w komentarzu „Odyseja prawnicza” (GP dnia 1 lutego 2007 r.) odnośnie prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, że w sytuacji gdy „ministerialny...

więcej

Wizyta Prokuratora Generalnego Republiki Litewskiej Pana Algimantasa Valantinasa w Ministerstwie Sprawiedliwości

2007-01-24

Współpraca polskiej i litewskiej prokuratury przebiega bardzo dobrze i może być przykładem dla innych państw Unii Europejskiej. Polscy i Litewscy prokuratorzy odbywają wspólne szkolenia, prowadzą wiele istotnych dla obu krajów postępowań oraz dzielą się swoimi...

więcej

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nagrodzony tytułem Człowieka Roku 2006 tygodnika „Wprost”

2007-01-04

– To dla mnie wielki zaszczyt – powiedział Zbigniew Ziobro, odbierając nagrodę z rąk Redaktora Naczelnego tygodnika Wprost, Piotra Gabryela. – Dziękuję za to wyróżnienie, za to, że moja praca została doceniona. Odbierając tę nagrodę chciałbym jednak podkreślić, że nie...

więcej
1  ...  86 87 88 89 90