Archiwum informacji

Konferencja

Wiceminister sprawiedliwości na międzynarodowej konferencji w Krakowie

2015-06-16

Omówienie aktualnych dla polskiego wymiaru sprawiedliwości zagadnień było celem zorganizowanej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie międzynarodowej konferencji. Wziął w niej udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, jak również polscy sędziowie, oraz sędziowie z Sądów Apelacyjnych z Arnhem-Leeuwarden, Kolonii, Pragi, Wilna i Lwowa.

Podczas dwudniowych obrad (15 – 16 czerwca 2015 r.) prelegenci zaprezentowali obowiązujące w ich systemach prawnych rozwiązania w kontekście wprowadzanej niebawem do polskiego postępowania karnego zasady kontradyktoryjności. Podzieli się również swoimi uwagami na temat obowiązującego od niedawna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 (Bruksela I bis) w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Ponadto rozmawiali na temat swoich doświadczeń w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym i relacji między Sądem a tymi organizacjami.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych