Archiwum informacji

MS

Coroczna narada prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2015-06-17

Minister Sprawiedliwości Borys Budka uczestniczył w naradzie prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, która odbyła się w Popowie w dniach 15-17 czerwca 2015 r.

W jej trakcie omówiono, między innymi, zagadnienia dotyczące wyników sądów powszechnych, bieżących spraw kadrowych i etatowych, budżetu sądów powszechnych, zmian przepisów w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego oraz kwestie związane z nowymi rozwiązaniami informatycznymi.

W spotkaniu wziął udział także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Hajduk oraz Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Hauser.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych