Archiwum informacji

Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski
Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

„Prawnicy dla gospodarki” - Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

2015-06-15

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości prof. Monika Zbrojewska uczestniczyła 15 czerwca 2015 r. w Trzecim Kongresie Prawników Wielkopolski. Celem Kongresu była analiza projektów aktów prawnych z zakresu życia gospodarczego, a także wypracowanie propozycji zmian korzystnych dla rozwoju gospodarki oraz działalności przedsiębiorców.

Przedstawione podczas Kongresu propozycje zmian były wynikiem prac, powołanych jeszcze  w marcu br, pięciu zespołów merytorycznych. Zajmowały się one kwestiami:  likwidacji prawnych barier rozwoju przedsiębiorczości, prawa karnego, prawa egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz prawa podatkowego.

W Kongresie udział wzięli także Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele zawodów prawniczych,  parlamentarzyści oraz pracownicy naukowi wielkopolskich uczelni wyższych.

Efekty prac poszczególnych zespołów są dostępne na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakładce Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski.

         

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
lista aktualności archiwalnych