Archiwum informacji

III transza deregulacji - infografika

Łatwiejszy dostęp do kolejnych 101 profesji

2015-06-25

Sejm RP przyjął dzisiaj (25 czerwca 2015 r.)  tzw. III transzę deregulacyjną (ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).

Ustawa obejmuje 101 zawodów podlegających siedmiu Ministrom – poza Ministrem Sprawiedliwości są to Minister Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska. Ponadto w prace zaangażowany był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zmiany dotyczą m.in. takich zawodów jak rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa.

Przyjęta dzisiaj ustawa stanowi trzeci etap procesu deregulacji dostępu do zawodów:

  • I transza deregulacji, obejmująca 51 zawodów (Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. (część przepisów 1 stycznia 2014 r.).
  • II transza deregulacji obejmuje 91 zawodów i została uchwalona 9 maja 2014 r. i weszła w życie 10 sierpnia.


Uchwalona dzisiaj ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych