Archiwum informacji

p-008910-00-2h.jpg

Porozumienie Rady UE i PE w sprawie ułatwienia dochodzenia roszczeń o niewielkiej wartości

2015-06-30

29 czerwca 2015 r. ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili, uzgodniony w negocjacjach z Parlamentem Europejskim, tekst nowelizacji unijnego Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Nowa regulacja jeszcze bardziej ułatwia dochodzenie w postępowaniu ponadgranicznym roszczeń o niewielkiej wartości. Nowela przewiduje m.in. podniesienie pułapu dochodzonych roszczeń do 5.000 euro oraz szersze stosowanie elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Postulaty delegacji polskiej, zgłaszane w toku negocjacji, zostały uwzględnione.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych