Archiwum informacji

Z zagranicznymi gośćmi spotkał się Minister Sprawiedliwości Borys Budka.
Z zagranicznymi gośćmi spotkał się Minister Sprawiedliwości Borys Budka.
Prezesi Izb Kontroli i Audytu z 58 państw, zrzeszonych w światowych organizacjach EUROSAI i INTOSAI odwiedzili Centralę Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

O polskich doświadczeniach w stosowaniu SDE

2015-07-01

Centralę Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odwiedzili dzisiaj (1 lipca 2015 r.) Prezesi Izb Kontroli i Audytu z 58 państw, zrzeszonych w światowych organizacjach EUROSAI i INTOSAI.

Z zagranicznymi gośćmi spotkał się Minister Sprawiedliwości Borys Budka, Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz gen. Paweł Nasiłowski Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Systemu Dozoru Elektronicznego.

Wizyta studyjna organizowana jest w ramach polskiego przewodnictwa grupy roboczej ds. Audytu Systemów Informatycznych. Tematem  dzisiejszej konferencji są systemy informatyczne i informatyzacja w funkcjonowaniu państwa i jego bezpieczeństwa.

W trakcie wizyty Goście zapoznali się z polskimi doświadczeniami w stosowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego. Odbyły się zajęcia seminaryjne, które były połączone ze zwiedzaniem wszystkich pomieszczeń, w których realizowane są zadania dozoru elektronicznego.

Dzisiaj (1 lipca 2015 r.) weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która rozszerzyła możliwość stosowania dozoru elektronicznego do kary ograniczenia wolności, środków karnych oraz środków zabezpieczających.

Na mocy przepisów przejściowych osoby prawomocnie skazane przed dniem 1 lipca 2015 r. na karę pozbawienia wolności do jednego roku, zachowują prawo do ubiegania się o wykonanie kary w SDE. 

Obecnie, w Systemie Dozoru Elektronicznego karę pozbawienia wolności odbywa 4. 736 osób. Od dnia 1 września 2009 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy system objął łącznie 45. 235 osób.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych