Archiwum informacji

Otwarte spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji
Otwarte spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji
Otwarte spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji

Otwarte spotkanie dotyczące dobrych praktyk w mediacji

2015-07-06

Omówienie dobrych praktyk w mediacji, przedstawienie nowych regulacji prawnych z zakresu mediacji (mediacje karne i mediacje cywilne) oraz przedyskutowanie bieżących spraw dotyczących mediacji – to główne cele spotkania, które odbyło się dzisiaj (6 lipca 2015 r.) w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wziął w nim udział Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk.

Było ono skierowane do sędziów sądów powszechnych RP oraz przedstawicieli środowisk mediatorów zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów.

W pierwszej części spotkania uczestnikom przedstawiono prezentacje dotyczące dobrych praktyk stosowanych w obszarze mediacji. W drugiej części omówiono zmiany w zakresie mediacji, w procedurze karnej i procedurze cywilnej.

Przypominamy, że wszystkie osoby zainteresowane mediacją oraz mediatorów chcących przyłączyć się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości prosimy o kontakt: mediacja@ms.gov.pl;

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych