Archiwum informacji

Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz oraz premiera Hiszpanii Mariano Rajoya
Premier Ewa Kopacz oraz Minister Sprawiedliwości na polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych

Minister Sprawiedliwości na polsko-hiszpańskich konsultacjach międzyrządowych (15-16 lipca 2015 r., Madryt)

2015-07-16

Pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz oraz premiera Hiszpanii Mariano Rajoya, w Madrycie odbyły się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe. Wzięli w nich udział szefowie resortów z Polski i Hiszpanii, w tym, Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

Dzisiaj (16 lipca 2015 r.) w obecności premierów zostało podpisane memorandum między resortami sprawiedliwości Polski i Hiszpanii o współpracy prawnej.

- Podpisane dzisiaj Porozumienie usprawni wymianę informacji prawnej oraz pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości – powiedział Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

W Porozumieniu, Ministerstwa Sprawiedliwości obu Państw zadeklarowały gotowość wspierania i rozwijania dwustronnej współpracy prawnej, poprzez:

  • wymianę informacji o prawie i praktyce jego stosowania, w tym doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości,
  • wymianę informacji i doświadczeń z zakresu legislacji, w tym implementacji do prawa krajowego norm prawa europejskiego,
  • wymianę informacji oraz współpracę odnośnie modernizacji wymiaru sprawiedliwości oraz technologii informatycznych i łączności na potrzeby wymiaru sprawiedliwości,
  • wymianę doświadczeń w zakresie regulacji dotyczących zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej,
  • intensyfikację współpracy odpowiednich jednostek kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości,
  • organizowanie programów, kursów szkoleniowych, seminariów i konferencji związanych ze sprawami pozostającymi we wspólnym zainteresowaniu obydwu Ministerstw z zakresu ram współpracy określonych w niniejszym Memorandum.


Tematem rozmów ministrów sprawiedliwości było m.in. utworzenie Urzędu Prokuratora Europejskiego oraz regulacje dotyczące tymczasowej pomocy prawnej. Projekt dyrektywy ws. tymczasowej obrony z urzędu dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz obrony z urzędu w postępowaniu dotyczącym Europejskiego Nakazu Aresztowania jest ważny zarówno z polskiego, jak i unijnego punktu widzenia. Projekt ma zapewnić naszym obywatelom przebywającym za granicą, którzy z jakichś przyczyn wejdą w konflikt z prawem, by mieli zapewnione podstawowe gwarancje w prowadzonych postępowaniach.

Współpraca prawna w sprawach cywilnych i karnych pomiędzy polskimi oraz hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości odbywa się na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Dotyczasowa współpraca pomiędzy resortami sprawiedliwości Polski i Hiszpanii opierała się na działaniach prowadzonych na eksperckim, wysokim merytorycznie poziomie - cieszę się z tego i jestem przekonany, że jest to droga determinującą sukces - zaznaczył minister sprawiedliwości Borys Budka.

Zasadą współpracy są bezpośrednie kontakty organów sądowych obu państw z pominięciem organów centralnych, tj. ministerstw sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera tę współpracę w ramach Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych, m.in. podejmując interwencje w odniesieniu do indywidualnych spraw w zakresie doręczania dokumentów bądź przeprowadzania dowodów. Ewentualne zakłócenia w tym zakresie rozwiązywane są ponadto przy okazji regularnych spotkań osób wykonujących zadania tzw. punktów kontaktowych Sieci.

Ponadto, polska Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z Krakowa współpracuje z Ośrodkiem Studiów Prawniczych przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Madrycie, który kształci  prokuratorów i urzędników wymiaru sprawiedliwości. W ramach tej współpracy organizowane są wyjazdy polskich sędziów na szkolenia zagraniczne do Hiszpanii. Hiszpańscy sędziowie i prokuratorzy uczestniczą w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych i wymianach przygotowywanych przez krakowską szkołę.

Poprzednie konsultacje międzyrządowe z Hiszpanią odbyły się 23 czerwca 2014 r. w Gdańsku.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych