Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia nowelizujące rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych

2015-07-30

29 lipca 2015 r. Minister Sprawiedliwości Borys Budka podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Podpisane rozporządzenia są wynikiem analizy postulatów i dyskusji prowadzonej z władzami Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych od chwili objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości przez Borysa Budkę w maju 2015 r.

Rozporządzenia zostały znowelizowane w zakresie:

1.  Zmian stawek minimalnych w sprawach o :

  • opróżnienie lokalu mieszkalnego – ze 120 na 240 zł,
  • sprawy ze skargi na czynności komornika – z 60 na 120 zł,
  • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – z 60 na 180 zł,
  • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego – z 60 na 180 zł

2.   Określenia stawki minimalnej w sprawach objętych czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia na 90 zł.

Zmiany stawek uwzględniają rodzaj i zawiłość spraw, których dotyczą oraz niezbędny nakład pracy adwokata i radcy prawnego. Wysokość stawek została określona ponad 13 lat temu, z uwzględnieniem ówcześnie obowiązujących realiów, i od tego momentu nie była zmieniana. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obowiązywania tak ustalonych stawek minimalnych nastąpiła zmiana stosunków społeczno-gospodarczych w  sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego, ze skargi na czynności komornika, o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, a także o świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Spowodowało to zauważalny wzrost skomplikowania pod względem faktycznym i prawnym tych spraw. Konieczne zatem stało się dokonanie ponownego oszacowania wymaganego nakładu pracy ze strony adwokata i radcy prawnego, które uzasadnia podwyższenie stawek minimalnych.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości są prowadzone prace nad zmianami systemowymi dotyczącymi opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zgodnie z przepisami podpisanych rozporządzeń, do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, przy czym będzie to miało miejsce jedynie do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych