Archiwum informacji

Wizyta wiceministra Jerzego Kozdronia w Toruniu i Bydgoszczy

Wizyta wiceministra Jerzego Kozdronia w Toruniu i Bydgoszczy

2015-10-05

W trakcie dzisiejszego spotkania w toruńskim areszcie śledczym wiceminister Jerzy Kozdroń rozmawiał z jego kadrą kierowniczą i funkcjonariuszami. Placówka ta przeznaczona jest dla mężczyzn, zarówno tymczasowo aresztowanych jak i skazanych: młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych.

W jednostce może przebywać 151 osób. Areszt Śledczy w Toruniu w ramach działań zmierzających do resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych realizuje - we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień oraz Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne realizując liczne programy psychokorekcyjne.

Sekretarz Stanu Jerzy Kozdroń spotkał się także z kierownictwem i sędziami Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Podczas spotkania rozmawiano o tematyce związanej z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jest jednym z sześciu sądów apelacji gdańskiej obok Sądu Okręgowego w Elblągu, Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Okręgowego w Toruniu i Sądu Okręgowego we Włocławku.
                                                        
                                                                    

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości
lista aktualności archiwalnych