Archiwum informacji

Elektroniczne Biuro Podawcze

Elektroniczne Biuro Podawcze – internet w codziennych kontaktach z sądem

2015-10-05

Reforma procedury cywilnej to możliwość składania pozwów i pism procesowych do sądu przez internet (poprzez elektroniczne biuro podawcze) we wszystkich sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i w postępowaniach egzekucyjnych, które są prowadzone przez komornika. Wystarczy założenie konta w specjalnym systemie i złożenie oświadczenia o wyborze drogi elektronicznej do kontaktów z sądem. Od tej pory cała korespondencja obywatela z sądem będzie się odbywała elektronicznie.

Tą drogą wniesiemy nie tylko pozew, czy pismo procesowe ale także i załączniki do nich. W e-aktach znajdą się także wyroki oraz postanowienia sądu, czy zarządzenia przewodniczącego. Rezygnacja z elektronicznej komunikacji z sądem, będzie możliwa na każdym etapie postępowania.

Drogą elektroniczną będzie też można wnosić więcej pism procesowych. Również w klasycznych postępowaniach cywilnych możliwe będą doręczenia elektroniczne, dzięki portalowi i aplikacji o nazwie "elektroniczne biuro podawcze", w terminie 3 lat od wejścia w życie przepisów.

Ustawa wprowadza również następujące zmiany:

  • możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, bez wyznaczania rozprawy,
  • zrównanie oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej,
  • obowiązek elektronicznego przesyłania korespondencji między komornikami sądowymi, organami podatkowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi,
  • powierzenie referendarzom wszystkich czynności w postępowaniu upominawczym i poszerzenie ich kompetencji w postępowaniu egzekucyjnym,
  • poza tym zgodnie z nowelizacją dokumentem ma być nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (w tym np. e-mail czy sms).

Zmiany w kodeksach: cywilnym oraz postępowania cywilnego mają umożliwić także dalszą informatyzację procedur, m.in. przez rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale też dokumentów elektronicznych rozumianych jako zapis obrazu lub dźwięku.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 31 lipca br. Wejdzie w życie zasadniczo po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

10 września 2015 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja naukowa na temat Elektronicznego Biura Podawczego. O tym nowym rozwiązaniu dyskutowali przedstawiciele nauki i praktyki. Udział w niej wziął Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

Więcej informacji na temat Konferencji tutaj (kliknij, aby otworzyć).

Konferencja "Elektroniczne biuro podawcze" – zapis video tutaj (kliknij, aby otworzyć).

"Elektroniczne biuro podawcze" - m-book z konferencji tutaj (kliknij, aby otworzyć).

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych