Archiwum informacji

Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Narada kierownictwa MS z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2015-10-07

Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, a także  resocjalizacja nieletnich były tematami dorocznej narady nadzorczej kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z dyrektorami tych placówek, która odbyła się 5-7 października 2015 r. w Serocku. 

W naradzie wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska oraz Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, Mirosław Przybylski.

Z gościnnym wykładem na temat resocjalizacji nieletnich w świetle nowej polityki karnej wystąpił rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium profesor zw. Marek Konopczyński. Natomiast kwestie finasowania zakładów dla nieletnich przedstawiła Naczelnik Wydziału Budżetu Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Anna Burczenik. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Jolanta Zagajewska oraz sędziowie i wizytatorzy Wydziału III Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich omówili spostrzeżenia, uwagi i zalecenia dotyczące sprawowanego nadzoru zwierzchniego i pedagogicznego. 

W trzecim dniu obrad w naradzie wzięli również udział przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy dokonali analizy wyników i zaleceń z wizytacji przeprowadzonych przez KMP w zakładach dla nieletnich.

 

lista aktualności archiwalnych