Archiwum informacji

Uroczystości przyjęcia znowelizowanych reguł postępowania z osadzonymi tj. Kodeksu Nelsona Mandeli (Nelson Mandela Rules), która odbyła się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku.

Przyjęcie „Reguł Nelsona Mandeli” w siedzibie ONZ

2015-10-08

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął wczoraj (7 października 2015 r.) udział w uroczystości przyjęcia znowelizowanych reguł postępowania z osadzonymi – tj. Kodeksu Nelsona Mandeli (Nelson Mandela Rules), która odbyła się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku.

- Reguły Mandeli to jeden z najważniejszych dokumentów z zakresu ochrony praw człowieka ostatnich lat - mówił podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Zwrócił także uwagę, że właściwe stosowanie Kodeksu Nelsona Mandeli może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska powrotu do przestępstwa, a co za tym idzie do skuteczniejszego zwalczania przestępczości, by w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa jednostek.

Reguły Mandeli to jeden z najważniejszych dokumentów z zakresu ochrony praw człowieka ostatnich lat. Mają one zapewnić:
 

  • podmiotowe traktowanie osadzonego;
  • odpowiedni dobór kadry penitencjarnej;
  • odpowiednią klasyfikację osadzonych i zindywidualizowaną ofertę readaptacyjną dla każdego z nich;
  • kontakt osadzonego ze światem zewnętrznym.

W trakcie pobytu, Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn spotkał się także z Bogusławem Winidem - Ambasadorem RP przy ONZ oraz odbył wizytę w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku gdzie spotkał się z Konsulem Generalnym Urszulą Gacek.

W skład delegacji wchodzili również Dyrektor Generalny CZSW gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości p. Eliza Wójcik.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych