Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8-9 października 2015 r.)

2015-10-09

Minister Sprawiedliwości Borys Budka w dniu 9 października 2015 r. wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, poświęconemu obszarowi sprawiedliwości.

Podczas posiedzenia Ministrowie debatowali przede wszystkim na temat projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. W toku posiedzenia  przyjęto częściowe podejście ogólne do projektu rozporządzenia. W trakcie debaty rozmawiano na temat przepisów o charakterze technicznym, które regulują kwestie proceduralne, takie jak np. podstawy umorzenia postępowania, zasady zamknięcia śledztwa i wniesienie aktu oskarżenia, dopuszczalność dowodów i środków dochodzeniowych oraz ich wykonywanie, postępowania transgraniczne oraz gwarancje proceduralne dla podejrzanych. Ponadto, na posiedzeniu Rady odbyła się debata na temat napływu uchodźców, także w kontekście wymiaru sprawiedliwości.

Dwudniowe posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbyło się w dniach  8- 9 października w Luksemburgu.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych