Archiwum informacji

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, czyli skuteczne wyjście z długów

2015-10-12

Od 31 grudnia 2014 r. przeprowadzenie upadłości konsumenckiej jest prostsze i szybsze. Postępowania upadłościowe w sprawach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pozwala dłużnikom, którzy popadli w stan niewypłacalności bez swojej winy, rozpocząć życie na nowo z „czystą kartą”.

Dzięki liberalizacji przepisów z instytucji upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które mają kłopoty finansowe. Upadłość konsumencka umożliwia oddłużenie niewypłacalnego konsumenta oraz, o ile to będzie możliwe, odzyskanie należności przez jego wierzycieli. Nie mogą z niej skorzystać tylko te osoby, których niewypłacalność jest skutkiem działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa.

Obniżone zostały także koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, pieniądze tymczasowo zagwarantuje Skarb Państwa. Od początku obowiązywania nowego prawa, czyli od 31 grudnia 2014 r., do 30 czerwca 2015 r. sądy rozpoznały już 1235 wniosków, z których 699 zakończyło się ogłoszeniem upadłości konsumenckiej i wdrożeniem procedury oddłużeniowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało i opublikowało poradnik dotyczący upadłości konsumenckiej https://arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych