Archiwum informacji

Konferencja naukowa „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi"
Konferencja naukowa „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi"
Konferencja naukowa „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi"

Podpisanie Programu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi

2015-10-14

Minister Sprawiedliwości Borys Budka podpisał dzisiaj (14 października 2015 r.) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Uroczyste podpisanie zainaugurowało dwudniową konferencję naukową „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi”.  

Ministerstwo Sprawiedliwości jest drugim – po Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwem, które przyjęło taki plan współdziałania z organizacjami obywatelskimi.

- Podpisany dzisiaj Program systematyzuje i porządkuje w jeden spójny obraz dotychczasowe doświadczenia współpracy – zarówno urzędników resortu sprawiedliwości, jak i współpracujących z nimi przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń. Dzięki formule, w której wypracowaliśmy ten Program, możliwe było horyzontalne spojrzenie na relacje różnych jednostek organizacyjnych Ministerstwa z trzecim sektorem – mówił podczas dzisiejszej konferencji Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

Program współpracy to dokument, który opisuje istniejące formy współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi, a także definiuje cele i zasady tej współpracy. Będzie to swoista mapa drogowa opisująca możliwości współdziałania organizacji obywatelskich z Ministerstwem i kierunki ich rozwoju.

Podpisanie Programu współpracy jest przyczynkiem do dyskusji na temat współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami związanymi z wymiarem sprawiedliwości.

Podstawowym zadaniem Programu jest wprowadzenie tam gdzie tylko się da usprawnień organizacyjnych i proceduralnych, które spowodują, że udział obywateli i ich zrzeszeń w realizacji misji resortu sprawiedliwości stanie się łatwiej osiągalny. To powinien być pierwszy krok, który doprowadzi w dalszej kolejności do powstania planów szerszych, wieloletnich, z wyraźnie określonymi obszarami, w których współpraca powinna się w różnych formach zacieśniać.

- Chciałbym, by Państwa doświadczenia, które są często dużo większe aniżeli nas, urzędników, miały odzwierciedlenie nie tylko w strategicznych dokumentach, ale także w bieżącej pracy Ministerstwa Sprawiedliwości – zakończył Minister Borys Budka.

Podczas odbywającej się w Warszawie, dwudniowej (14-15 października 2015 r. ) konferencji naukowej „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi” dyskutowane będą kwestie udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym i wykonywaniu orzeczeń (w szczególności kar nie izolacyjnych), pomocy pokrzywdzonym i świadkom, pomocy prawnej i obywatelskiej a także edukacji prawnej. 

Wizualizacja najważniejszych elementów Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych