Archiwum informacji

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych
Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych

Spotkanie Ministra Sprawiedliwości z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych

2015-10-14

Minister Sprawiedliwości Borys Budka oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń spotkali się dzisiaj (14 października 2015 r.) z prezesami i dyrektorami sądów apelacyjnych. Jednym z tematów rozmów była kwestia podziału środków w budżecie państwa na 2016 r. na podwyżki dla pracowników jednostek sądownictwa powszechnego.

Podczas spotkania przedstawiono przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości propozycję podziału środków na podwyżki dla poszczególnych grup zawodowych tj. urzędników i pozostałych pracowników sądów, asystentów sędziów i kuratorów sądowych z podziałem na poszczególne apelacje. Łącznie dla kuratorów zawodowych planuje się przeznaczyć – 19, 679 mln zł (średnio 300 zł na etat), a dla asystentów sędziów, urzędników sądowych i pozostałych pracowników – 81, 556 mln zł (średnio 190 zł na etat). Średnie wynagrodzenie po podwyżkach dla asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników wyniesie 3613 zł.

Minister Sprawiedliwości poinformował prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych, że powyższe propozycje przedstawił i konsultował ze stroną społeczną podczas licznych w ostatnim czasie  spotkań z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak zaznaczył głównym celem przyszłorocznych podwyżek ma być wyrównanie dysproporcji wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi apelacjami a następnie między poszczególnymi sądami oraz stanowiskami pracy o porównywalnym obciążeniu pracą. Minister Sprawiedliwości poprosił Prezesów i Dyrektorów Apelacji o wypracowanie wspólnie ze związkami zawodowymi jednolitych kryteriów podwyżek dla całej apelacji.

Minister Borys Budka podkreślił także podczas spotkania, że podjął decyzję o likwidacji z dniem 1 stycznia 2016 roku zatrudniania pracowników w sądach za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej oraz ograniczenia zatrudnienia na umowę zlecenie tylko do sytuacji wyjątkowych związanych z pracami pomocniczymi w sądzie.


                        

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych