Archiwum informacji

goście w trakcie uroczystości.JPG

Uroczystość 65-lecia Zakładu Poprawczego w Witkowie

2015-10-15

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska w dniu 14 października 2015 r. wzięła udział w uroczystych obchodach 65-lecia istnienia Zakładu Poprawczego w Witkowie, połączonych z Dniem Edukacji Narodowej.

W jej trakcie dyskutowano o trendach, jakie można zaobserwować we współczesnej resocjalizacji, a także o nowatorskich metodach pracy bazujących na idei twórczej resocjalizacji. Zaproszeni goście zapoznali się z opartą w dużym stopniu na pracy w środowisku otwartym działalnością placówki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowiska sędziowskiego, włodarzy miasta Witkowo, parlamentarzyści, dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na co dzień współpracujący z Zakładem Poprawczym a także lokalni przedsiębiorcy zatrudniający wychowanków oraz emerytowani już pracownicy witkowskiej placówki.

Zakład Poprawczy w Witkowie został powołany aktem Ministra Sprawiedliwości 1 stycznia 1950 r. Od tego czasu przeszedł szereg gruntownych zmian, stając się obecnie cieszącą się dobrą opinią w środowisku specjalistyczną placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną posiadającą odpowiednią bazę lokalową, wysoko wykwalifikowaną kadrę wdrażającą nowatorskie metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Młodym ludziom przebywającym w Zakładzie Poprawczym w Witkowie zostały stworzone bardzo dobre warunki do budowania kompetencji psycho-społecznych i zawodowych, nauki rozwiązywania problemów w sposób akceptowany społecznie. Absolwenci szkoły zawodowej, licznych kursów zawodowych, odbywających się w zakładzie, bez trudu znajdują zatrudnienie po opuszczeniu placówki, a nawet jeszcze w trakcie pobytu w niej.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych