Archiwum informacji

Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwałtu w Zabrzu
Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwałtu w Zabrzu
Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwałtu w Zabrzu

Informacja Ministra Sprawiedliwości w sprawie gwałtu w Zabrzu

2016-02-11

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na dzisiejszej konferencji prasowej ogłosił decyzję o dymisji Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku, wprowadzeniu zmian w procedurach udzielania przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz zaostrzenia kar za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Podstawą dymisji Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku jest zarzut dotyczący nieprawidłowości związanych z postępowaniem wobec osadzonego Roberta K. odbywającego karę pozbawienia wolności, któremu udzielono 3 – miesięcznej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w związku z koniecznością przeprowadzenia zabiegu medycznego. Osadzony kilka tygodni po wyjściu z zakładu karnego został zatrzymany przez policję pod zarzutem dokonania brutalnego gwałtu na młodej kobiecie. Zarządzona przez Ministra Sprawiedliwości lustracja Wydziału IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Opolu wykazała, że Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku podjął szereg nieprawidłowych decyzji prowadzących do uwolnienia groźnego przestępcy, który powinien pozostawać w odosobnieniu. Najważniejsze uchybienie polegało na udzieleniu osadzonemu 3 – miesięcznej przerwy w odbywaniu kary związanej z potrzebą zabiegu medycznego w sytuacji, w której zabieg medyczny powinno się przeprowadzić pod konwojem, a następnie przetransportować osadzonego z powrotem do Zakładu Karnego w Kluczborku. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku nie wypełnił podstawowego zadania Służby Więziennej, jakim jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych.

- Nie będziemy tolerować działań podejmowanych rutynowo lub przy braku dostatecznej ostrożności, prowadzących do niepotrzebnego cierpienia osób, które spotyka dramat ze strony groźnego przestępcy pozostającego na wolności. W tego rodzaju sprawach będziemy działać skutecznie i stanowczo – uzasadnił dzisiejszą decyzję Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W związku z powyższym stanem faktycznym, Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o:

1) dymisji Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku,

2) wprowadzeniu jako zasady przeprowadzenia leczenia szpitalnego pod konwojem w sytuacjach, w których zabiegu medycznego nie można dokonać na terenie zakładu karnego, a osadzony jest groźnym przestępcą,

3) objęciu osadzonych, którym przyznano przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, systemem dozoru elektronicznego poprzez nowelizację przepisów kodeksu karnego wykonawczego (elektronicznej kontroli miejsca pobytu),

4) zaostrzeniu kar za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej polegającym na podwyższeniu górnej granicy kary pozbawienia wolności.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych