Archiwum informacji

Mediacja

Finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji

2016-03-15

Pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości odbywa się Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Misją konkursu jest wskazywanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron - ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu - ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnicy konkursu to studenci i absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu i zgłosili swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie konkursu.

Zadanie eliminacyjne polegało na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych wzoru ugody przed mediatorem oraz scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego.

Finał Konkursu odbywa się w dniach 14-15 marca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie internetowej www.mistrzowie.elsa.org.pl oraz na Facebooku.

 

lista aktualności archiwalnych