Archiwum informacji

Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości
Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości

Spotkanie wiceministra sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości

2016-02-18

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i dyrektorami sądów apelacyjnych.

Tematem spotkania były między innymi planowane począwszy od 1 stycznia 2016 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów. Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak poinformował, że na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 147 664 tys. zł, wzrost do roku 2015 o ponad 10%, co stanowi pierwszą od ponad 8 lat podwyżkę płac dla pracowników sądów.

Dyskutowano również nad sposobem podziału zwiększonych środków na poszczególne apelacje. Zdecydowana większość związków zawodowych zgodziła się z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości, która przy podziale środków na apelacje wyrównuje dotychczasowe dysproporcje w średnich wynagrodzeniach pracowników sądów między apelacjami. Jednocześnie przyjęto ustalenie, że dyrektorzy sądów apelacyjnych z udziałem prezesów tych sądów, po konsultacji ze związkami zawodowymi ustalą kryteria rozdziału środków na poszczególne sądy z obszaru apelacji, kontynuując proces likwidacji dysproporcji płacowych pomiędzy tymi sądami i stanowiskami pracy o podobnym obciążeniu pracą.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

  • Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
  • Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
  • NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości z/s w Poznaniu
  • Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi
  • Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego
  • Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądowych Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych