Archiwum informacji

Przywrócenie systemu dozoru elektronicznego – I czytanie w Sejmie RP
Infografika SDE
Infografika SDE
Infografika SDE
Infografika SDE

Przywrócenie systemu dozoru elektronicznego – I czytanie w Sejmie RP

2016-02-24

Dzisiaj w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się I czytanie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt zakłada przywrócenie możliwości wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Projekt częściowo uchyla tym samym zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw polegające na wykorzystaniu systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

Zmiany wprowadzone przez rząd PO-PSL, które weszły w życie 1 lipca 2015 r. spowodowały całkowite zablokowanie stosowania systemu dozoru elektronicznego. Od tamtego czasu sądy orzekły odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jedynie 28 razy. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, biorąc pod uwagę skuteczność systemu dozoru elektronicznego, jak i jego pojemność, która obecnie wynosi 10000 miejsc, a wykorzystywanych jest jedynie 3175 miejsc. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma na celu „reanimację” tej formy odbywania kary pozbawienia wolności – oświadczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki. Wskazał również na liczne zalety płynące z przywrócenia możliwości wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Są one następujące: 

  • SDE zapewnia wysoką skuteczność, bowiem efektywność systemu mierzona brakiem uchyleń przez sądy wykonywania kary w tym systemie wynosi 94% (na 49 301 skazanych, którzy odbywali kary w SDE),
  • Poprzez zastosowanie SDE zredukowano przeludnienie w zakładach karnych (zwolniono ponad 23 tysiące miejsc),
  • Koszt wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest o wiele niższy niż wykonywanie bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Utrzymanie skazanego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym to ok. 3100 zł/msc, podczas gdy miesięczny koszt utrzymania skazanego w SDE wynosi ok. 330 zł/msc,
  • SDE ma również znaczący wpływ na proces resocjalizacji skazanego: może on przebywać w gronie rodzinnym, podejmować pracę zawodową oraz wzmacniać własny mechanizm samokontroli, przez co znacznie mniej osób wraca do przestępstwa,

Projekt po I czytaniu został skierowany przez Marszałka Sejmu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
lista aktualności archiwalnych