Archiwum informacji

Uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych o przekazywaniu skazanych

2016-02-29

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak w dniu dzisiejszym (29 lutego 2016 r). wziął udział w uroczystości wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych.

W spotkaniu uczestniczył także Ambasador Republiki Peru Jego Ekscelencja Pan Alberto Salas Barahona a także przedstawiciele resortu sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady Peru w Warszawie.

Możliwość lepszej resocjalizacji skazanego, poprzez zapewnienie mu odbywania kary w państwie ojczystym, kontaktów z rodziną i uczestniczenie w innych zadaniach resocjalizujących w zrozumiałym języku, jest najistotniejszym skutkiem społecznym zawarcia Umowy. Określając zasady wzajemnego przekazywania skazanych, stworzy ona podstawy umożliwiające obywatelom RP skazanym w Peru powrót do kraju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo trudne warunki odbywania kary pozbawienia wolności w krajach Ameryki Południowej. W zakładach karnych Peru przebywa obecnie 19 obywateli polskich. Umowa wejdzie w życie dnia 30 marca 2016 r. i będzie mogła być stosowana także wobec osób, które już odbywają karę pozbawienia wolności.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych o przekazywaniu skazanych.
Uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych o przekazywaniu skazanych.
Uroczystość wymiany dokumentów ratyfikacyjnych o przekazywaniu skazanych.
lista aktualności archiwalnych