Archiwum informacji

69 nowych tłumaczy przysięgłych

2016-02-29

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się dzisiaj (29 lutego 2016 r.) ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. Ślubowanie od nowo zaprzysiężonych tłumaczy przyjął dzisiaj (29 lutego 2016 r. ) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Nowi tłumacze przysięgli to specjaliści zarówno z tak popularnych języków jak angielski, rosyjski czy niemiecki, jak i języków w Polsce mniej popularnych: wietnamski czy gruziński.

Składający dzisiaj ślubowanie zostali zaznajomieni z najważniejszymi uprawnieniami i obowiązkami tłumaczy, wynikającymi z przepisów ustawy o zawodzie tłumaczy przysięgłych, a także przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego.

Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił jak ważną rolę pełnią tłumacze przysięgli jako organy pomocnicze wymiaru sprawiedliwości. Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez tłumaczy przysięgłych nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, specjalizującą się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ponad 10 tysięcy tłumaczy z 49 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

W dniu 29 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.
Ślubowanie od nowo zaprzysiężonych tłumaczy przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.
W dniu 29 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.
Ślubowanie od nowo zaprzysiężonych tłumaczy przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.
W dniu 29 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.
W dniu 29 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.
W dniu 29 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.
W dniu 29 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych.
lista aktualności archiwalnych