Archiwum informacji

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Lekcje edukacyjne dla młodzieży z warszawskich liceów w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości
Lekcje edukacyjne dla młodzieży z warszawskich liceów w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

2016-03-01

W imieniu Ministra Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu Patryk Jaki z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" złożył wieniec pod znajdującą się na murze obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości tablicą upamiętniającą ofiary bezpieki.

W uroczystościach ku pamięci działaczy powojennego podziemia niepodległościowego udział wzięli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wicepremier Piotr Gliński, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, ks. Józef Maj, Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, dr Krzysztof Kawęcki, Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz mieszkańcy Warszawy.

W tym samym dniu w celu przypomnienia losów Żołnierzy Wyklętych, dla młodzieży z warszawskich liceów w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości odbywały się lekcje edukacyjne. Młodzież przy udziale edukatorów z Muzeum Powstania Warszawskiego zapoznała się z historią dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wyświetlana była również 5-minutowa projekcja spektaklu Teatru Telewizji „Pseudonim Anoda” w reżyserii Mariusza Malca.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego opiekę nad piwnicami budynku dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie w latach 1945-1954 więzieni byli działacze podziemia niepodległościowego (m.in. gen. Emil Fieldorf ps. „Nil”, Jan Rodowicz ps. "Anoda", prof. Wiesław Chrzanowski, Juliusz Bogdan Deczkowski ps. „Laudański” czy Henryk Kończykowski ps. "Halicz"). W piwnicach zostanie utworzona ekspozycja ukazująca powojenne losy powstańców więzionych za swoją działalność przez komunistyczny aparat represji. Do dnia dzisiejszego zachowano rysunki na ścianach dawnych cel, które są świadectwem ciężkich chwil, które spędzili tutaj polscy bohaterowie.

Od 2011 roku dzień 1 marca jest świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

Uroczystość jest organizowana przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Patronat narodowy sprawuje nad nią Prezydent RP Andrzej Duda.

Wśród organizacji społecznych, które biorą w niej udział są m.in.: Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie KoLiber, Forum Młodych PiS Warszawa, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Instytut Analiz Politycznych i Gospodarczych, Centrum Edukacyjne Powiśle, GRH WiN, Stowarzyszenie GH „Zgrupowanie Radosław”.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych