Archiwum informacji

Spotkanie Grupy E-Law/E-Justice - bezpieczeństwo dokumentów sądowych

Spotkanie Grupy E-Law/E-Justice - bezpieczeństwo dokumentów sądowych

2016-03-04

1 marca br. w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie funkcjonującej w ramach Rady Grupy Roboczej E-Law/E-Justice, zajmującej się kwestiami prawno-informatycznymi, w pracach której aktywnie uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Delegacja polska zapoczątkowała w ramach jej działalności dyskusję m.in. na temat bezpieczeństwa dokumentów sądowych, czego efektem było powołanie w trakcie ostatniego spotkania Grupy Eksperckiej w tym zakresie. 

Przedstawiciel Ministerstwa przedstawił zatwierdzoną przez Wiceministra Sprawiedliwości  Patryka Jakiego informację w tym zakresie oraz przygotował projekt mandatu odnośnie jej funkcjonowania, co uzyskało akceptację państw członkowskich. 

Kolejnym istotnym elementem omawianym w ramach prac Grupy, jest kwestia dotycząca informowania o niebezpiecznych sprawcach przestępstw, które to zagadnienie, ze względu na swój szeroki obszar, jest analizowane przez kilka grup roboczych. 

Kwestia ta jest bardzo istotna biorąc w szczególności pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. 

Grupa robocza E-Justice zajmuje się także kwestiami dotyczącymi unijnej strategii dla sektora E-Sprawiedliwości na lata 2014-2018, w tym m.in. rozwojem portalu unijnego skierowanego do obywateli, e-komunikacją pomiędzy praktykami prawa i sądami, czy też aspektami postępowań transgranicznych poprzez wykorzystanie wideokonferencji. 

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vik7gyoucqtb   

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vk1j9647iqzn?ctx=vik7gyoucqtb&tab=1  

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych