Archiwum informacji

Konferencja podsumowująca projekty norweskie

2016-03-03

3 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca projekty realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” i „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

W Konferencji kończącej projekty wzięli udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, osoby reprezentujące sądy, w których zostały utworzone przyjazne pokoje przesłuchań, kuratoria oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań zrealizowanych w trakcie okresu realizacji projektów. Ponadto była to doskonała okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w ich realizację osobom, a także wymiany doświadczeń, co z pewnością będzie sprzyjało dalszej współpracy.

Wspomniane projekty były realizowane w ramach  Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Departament Współpracy Międzynarodowej
i Praw Człowieka

Konferencja podsumowująca projekty norweskie
Konferencja podsumowująca projekty norweskie
Konferencja podsumowująca projekty norweskie
Konferencja podsumowująca projekty norweskie
Konferencja podsumowująca projekty norweskie
Konferencja podsumowująca projekty norweskie
lista aktualności archiwalnych