Archiwum informacji

MS

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2016-03-03

Warszawa, Kraków, oraz Lublin – to miejsca gdzie największa liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem zgłosiła się po poradę w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Pytania najczęściej kierowane były do prawników. Wielu pokrzywdzonych zgłaszało się również po pomoc psychologiczną.

Tegoroczna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który odbył się w dniach 22-27 lutego, była już 15.

Dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tj. podmiotach wyłonionych w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Łącznie w ramach Tygodnia dostępnych było 26 punktów koordynujących działania na terenie poszczególnych województw oraz ich filii i organizacji, które włączyły się w obchody Tygodnia, co pozwoliło na dotarcie do pokrzywdzonych na szczeblach powiatowym i gminnym.

W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia bezpłatnych porad udzielali także radcy prawni, adwokaci, notariusze, aplikanci powyższych zawodów, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz przedstawiciele Okręgowych Izb Lekarskich.

W sumie z porad skorzystało 3953 osób. tj ok. 50% więcej niż w latach ubiegłych. Pokrzywdzeni skorzystali z porad wielu specjalistów dzięki czemu pomoc miała charakter bardziej kompleksowy. Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”(412 osób). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS (364 osoby) oraz w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie (214 osób). Ponadto do Prokuratur Regionalnych zgłosiło się łącznie 900 osób.

Czego najczęściej dotyczyły porady? Jak wynika z informacji przekazanych przez podmioty, w których odbywały się dyżury, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, ale także rodzinnych, z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób zgłosiło się po poradę psychologiczną.

Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta we wskazanym punkcie. Coraz częściej wybieraną formą kontaktu – obok telefonicznego - stają się także prośby przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).

 

lista aktualności archiwalnych