Archiwum informacji

Seminarium dla sędziów w Bukareszcie
Seminarium dla sędziów w Bukareszcie
Seminarium dla sędziów w Bukareszcie

Seminarium dla sędziów w Bukareszcie

2016-04-14

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. br. w Bukareszcie odbyło się seminarium dla sędziów poświęcone stosowaniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście uzasadniania wyroków.

Uczestniczyli w nim sędziowie z Polski, Norwegii, Rumunii, Czech i Litwy. Polskę reprezentowało 9 sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, orzekających w wydziałach karnych.

Udział w seminarium ma pozwolić na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Operatorem Programu PL 16 a stroną norweską oraz spowodowanie by Europejska Konwencja Praw Człowieka stała się widocznym elementem działalności orzeczniczej sędziów krajowych, poprzez skupienie się na metodologii konstruowania uzasadnień oraz na samym uzasadnieniu wyroku jako podstawowym wymogu  sprawiedliwego procesu.

Seminarium było złożone z wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie praw człowieka – trenerów krajowych szkół sadownictwa, profesorów prawa oraz sędziów sądów najwyższych i konstytucyjnych z Norwegii, Republiki Czeskiej, Litwy i Rumunii.

Organizacja cyklu seminariów została sfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze środków krajowych, w jego organizację zaangażowana była również Rada Europy jako inicjator Europejskiego Programu Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (Program HELP).

 

lista aktualności archiwalnych