Archiwum informacji

MS

Wiceminister sprawiedliwości na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA

2016-04-19

18 kwietnia 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jest zwoływane w celu rozpatrzenia Informacji o działalności sądów administracyjnych w roku 2015. Podczas wczorajszego, uroczystego Zgromadzenia jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia, przedstawionej przez Prezesa NSA, „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2015 roku”.

W Zgromadzeniu udział wzięli reprezentanci najwyższych władz państwowych, wymiaru sprawiedliwości oraz korporacji prawniczych. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych