Archiwum informacji

Sekretarz Stanu Michał Wójcik wziął udział w spotkaniu ministrów sprawiedliwości państw grupy wyszehradzkiej
Sekretarz Stanu Michał Wójcik wziął udział w spotkaniu ministrów sprawiedliwości państw grupy wyszehradzkiej
Sekretarz Stanu Michał Wójcik wziął udział w spotkaniu ministrów sprawiedliwości państw grupy wyszehradzkiej
Sekretarz Stanu Michał Wójcik wziął udział w spotkaniu ministrów sprawiedliwości państw grupy wyszehradzkiej

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej

2016-05-30

W dniach 25-27 maja br. Sekretarz Stanu Michał Wójcik wziął udział w spotkaniu Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowanym przez prezydencję czeską w Stirinie, pod Pragą. W konferencji uczestniczyli również ministrowie sprawiedliwości Słowenii i Chorwacji.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był wymianie doświadczeń w zakresie organizacji nadzoru administracyjnego nad wymiarem sprawiedliwości, jak również niektórym aspektom odpowiedzialności karnej osób nieletnich.

W drugim dniu ministrowie wzięli udział w rozmowach z Panią Verą Jourovą, Komisarz ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci. Spotkanie poświęcone było nadchodzącej Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w szczególności przedstawieniu stanowisk państw grupy wyszehradzkiej wobec projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

Spotkanie było również okazją do przekazania przez wiceminister sprawiedliwości Republiki Słowackiej planów Słowacji związanych z objęciem w lipcu br. prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych