Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości na debacie o sytuacji sądownictwa

2016-06-03

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął dzisiaj udział w debacie pt.: „Sytuacja sądownictwa w Polsce i w Europie”. Odbyła się ona w siedzibie Sądu Najwyższego.

Podczas dyskusji poruszano tematy dotyczące wzajemnego zaufania między sądami krajów Unii Europejskiej, nadzoru administracyjnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nad sądami powszechnymi oraz relacji między sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Gościem konferencji był prof. Koen Lenaerts – Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W debacie uczestniczyli także przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz członkowie stowarzyszeń sędziowskich.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych