Archiwum informacji

Konferencja naukowa „Judges’ Summit on Human Trafficking and Organized Crime
Konferencja naukowa „Judges’ Summit on Human Trafficking and Organized Crime
Konferencja naukowa „Judges’ Summit on Human Trafficking and Organized Crime

Polscy sędziowie na konferencji w Rzymie

2016-06-08

Czterech sędziów sądów okręgowych z Polski, delegowanych przez Ministra Sprawiedliwości, wzięło udział w konferencji naukowej „Judges’ Summit on Human Trafficking and Organized Crime”, adresowanej do sędziów z całego świata. 

Tematyka spotkania skupiała się wokół zwalczania handlu ludźmi w celach seksualnych, pracy niewolniczej, a także handlu narządami i narkotykami. Prezentowano także propozycje międzynarodowych rozwiązań dotyczących walki z przestępczością zorganizowaną oraz udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym tymi przestępstwami.

Sędziowie przedstawiali postulaty rozwiązań prawnych. Dzielono się także doświadczeniami związanymi z tematyką konferencji.

Sympozjum, które od 3 do 4 czerwca 2016 r. gościło w Rzymie, w watykańskiej rezydencji Casina Pio IV, połączone było z audiencją papieską. 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

lista aktualności archiwalnych