Archiwum informacji

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

2016-06-14

13 czerwca 2016 r. w Warszawie p. Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkał się z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów: Sekretarzem Stanu Gerdem Billenem oraz Parlamentarnym Sekretarzem Stanu Ulrichem Kelberem.

Rozmawiano o dwóch projektach dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, negocjowane obecnie na forum europejskim: dyrektywie w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczenie treści cyfrowych i dyrektywie w sprawie niektórych aspektów umów zawieranych przez Internet lub w inny sposób na odległość.

W toku dyskusji zwrócono uwagę, że przyjęty w projekcie dyrektywy dotyczącej treści cyfrowych poziom harmonizacji nie powinien prowadzić do obniżenia poziomu ochrony, jaki dziś zapewniają konsumentom regulacje prawa krajowego.

W odniesieniu do projektu dyrektywy dotyczącej sprzedaży towarów, przedstawiciele obu delegacji zgodzili się, że o tym czy istnieje potrzeba przyjmowania nowego instrumentu prawa Unii Europejskiej będzie można rozstrzygnąć dopiero po zakończeniu przez Komisję Europejską przeglądu funkcjonowania dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych