Archiwum informacji

Minister Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym RP wraz z Prokuratorem Generalnym Republiki Litewskiej podpisują porozumienie

Polska i Litwa będą wspólnie szkolić prokuratorów

2007-07-11

Bliska współpraca w zakresie szkolenia kadr prokuratury oraz powołanie wspólnych zespołów śledczych - to najważniejsze postanowienia podpisanego 11 lipca br. porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym RP a Prokuratorem Generalnym Republiki Litewskiej.


W spotkaniu wzięli udział: ze strony polskiej Jerzy Engelking – Zastępca Prokuratora Generalnego RP oraz Anna Adamiak-Derendarz – Dyrektor Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej. Stronę litewską reprezentowali: Vytautas Barkauskas – Zastępca Prokuratora Generalnego Republiki Litewskiej oraz Laima Čekeliene – Naczelnik Wydziału Współpracy Prawnej i Wzajemnej Pomocy.


„Relacje pomiędzy prokuraturami Polski i Litwy układają się doskonale. Liczymy na dalszą współpracę w zakresie szkoleń i wymiany doświadczeń” – powiedział Jerzy Engelking.


Wspólne szkolenia kadr prokuratur pomogą obydwu stronom w lepszym poznaniu obowiązujących na terenie UE norm prawnych, projektowaniu nowych uregulowań prawnych oraz konfrontacji własnych doświadczeń z praktyką obowiązującą w innych krajach. Ważna będzie wymiana doświadczeń w zakresie wspólnego szkolenia prokuratorów i sędziów, w czym strona polska ma już znaczące osiągnięcia.


Dyskutowano także o powołaniu wspólnych zespołów śledczych. Za celowością ich powstania przemawia duża liczba spraw, które mogłyby być rozwiązywane wspólnie. Dotyczy to zwłaszcza problemu przemytu: głównie alkoholu i wyrobów tytoniowych. „Bez powołania polsko-litewskiej grupy śledczej nie ma szans na pełny sukces w rozwiązywaniu problemu przemytu. W przypadku interwencji wyłącznie ze strony polskiej nie dochodzi do ukarania odbiorcy nielegalnego towaru na Litwie, i odwrotnie” – powiedział Vytautas Barkauskas.

lista aktualności archiwalnych