Archiwum informacji

Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów
Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów

Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów

2016-06-22

W ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dzisiaj (22 czerwca 2016 r.) uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. 

W spotkaniu uczestniczył Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownictwo Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz zaproszeni goście: Beata Kempa – Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Antoni Szymański – Senator RP, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich,  a także przedstawiciele organów państwowych, środowisk prawniczych i świata nauki. 

- Mam pełną świadomość jak trudna to praca, jak ważną służbę pełnicie dla polskiego państwa, funkcję komplementarną wobec wymiaru sprawiedliwości. Pełnicie rolę resocjalizacyjną, readaptacyjną, w części również probacji. Jesteście też takim pasem transmisyjnym pomiędzy stroną, która wpadła w konflikt z prawem, a wymiarem sprawiedliwości – mówił w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sekretarz Stanu Patryk Jaki. Mam też pełną świadomość tego, że wykonujecie pracę która jest wyjątkowo niebezpieczna. Polskie państwo o tym pamięta i Was naprawdę docenia. Dlatego w dniu Kuratora Sądowego, w imieniu Ministra Sprawiedliwości chciałem serdecznie Państwu podziękować za tę fantastyczną, wspaniałą służbę którą pełnicie dla Polski – zaznaczył. 

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Sekretarz Stanu Patryk Jaki  wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości. 

Medale Ministra Sprawiedliwości otrzymali kuratorzy sądowi: 

 1. Mirosław Nawrocki
 2. Rafał Sitarz
 3. Jolanta Łagodzińska
 4. Henryk Pawlaczyk
 5. Wojciech Mroczkowski
 6. Grzegorz Miśta
 7. dr Anna Janus-Dębska
 8. Lech Sobieszczuk
 9. Adam Syldatk 
 10. Irena Szostak
 11. Teresa Borucka
 12. Józef Broda
 13. Krystyna Czyżewska

Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim czasie podjęło działania zmierzające do poprawy warunków pracy kuratorów sądowych. Podwyższono wynagrodzenia dla wszystkich grup kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich. Zabezpieczono środki finansowe na prowadzenie właściwej polityki awansowej kuratorów zawodowych, a także zabezpieczono dodatkowych 70 etatów obsługi biurowej z zastrzeżeniem wyłącznego ich przeznaczenia do zespołów kuratorskiej służby sądowej. 

Dzisiejsze posiedzenie było niepowtarzalną okazją do wymiany opinii dotyczących kuratorskiej służby sądowej w Polsce. O różnych obliczach kurateli sądowej i istotnej roli kuratorów dyskutowali zaproszeni goście a także przedstawiciele środowiska kuratorskiego.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych