Archiwum informacji

Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2016-06-28

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020), której Przewodniczącym jest Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Członków Rady Głównej, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości, powołuje Prezes Rady Ministrów. Celem działalności Rady jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz świadczenie pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywanie kontroli społecznej i dokonywanie oceny polityki penitencjarnej.

Akty powołania do Rady Głównej wręczył Patryk Jaki Sekretarz Stanu. Do składu Rady powołani zostali:
 1. Janina Ewa Zalewska-Steć przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
 2. Waldemar Puławski przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
 3. Paweł Nogacki przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Anna Rodek przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 5. dr Sławomir Stasiorowski przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
 6. dr hab. n. med. Piotr Gałecki przedstawiciel Ministra Zdrowia,
 7. prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,
 8. dr hab. Mirosław Grewiński prof. nadzw. WSP im. J. Korczaka w Warszawie,
 9. dr hab. Sławomir Przybyliński prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego,
 10. Andrzej Wieczorek prokurator Prokuratury Krajowej,
 11. podinsp. Dorota Pater przedstawiciel Komendanta Głównego Policji,
 12. płk. Andrzej Leńczuk przedstawiciel Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
 13. Janusz Włodarczyk sędzia penitencjarny wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
 14. Rafał Trocha zawodowy kurator sądowy wyznaczony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie,
 15. Ks. prałat dr Paweł Wojtas Naczelny Kapelan Więziennictwa Kościoła Rzymskokatolickiego,
 16. Robert Starzyński  przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR,
 17. Jadwiga Grendzińska-Gozdek przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża,
 18. Ks. prałat dr Marian Subocz przedstawiciel CARITAS Polska,
 19. Leszek Podolecki przedstawiciel Fundacji Instytut Świętego Brata Alberta w Świnoujściu,
 20. Erazm Humienny przedstawiciel Stowarzyszenia „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu,
 21. Ks. Mieczysław Puzewicz przedstawiciel Stowarzyszenia POSTIS w Lublinie,
 22. mgr inż. Augustyn Wiernickiprzedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim,
 23. Jacek Dziedziński przedstawiciel NSZZ Solidarność region jeleniogórski,


Członkowie Rady Głównej dokonali wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Głównej oraz dwóch członków Prezydium. W skład Prezydium Rady Głównej wchodzą:

 1. Patryk Jaki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Rady,
 2. prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady,
 3. ks. prałat dr Paweł Wojtas - członek Prezydium Rady,
 4. ks. Mieczysław Puzewicz - członek Prezydium Rady,
 5. dr Sławomir Stasiorowski - Sekretarz Prezydium Rady.
 

Przewodniczący Rady Głównej pogratulował wyboru nowym członkom Rady, podkreślając zarazem ogrom wyzwań, jaki stoją przed nimi w tej kadencji. System readaptacji społecznej w Polsce wymaga bowiem głębokiej zmiany, która będzie ukierunkowana na człowieka. Skuteczne włączenie osób skazanych do społeczeństwa ma w efekcie prowadzić do obniżenia ich powrotności do przestępstwa i podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

 

lista aktualności archiwalnych