Archiwum informacji

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej

2016-07-05

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu 1 lipca 2016 r. odbyła się uroczysta promocja absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 262 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej.

W promocji uczestniczyli goście z Litwy, na czele z Dyrektor Generalną Departamentu Więziennictwa Żiivile Mikenaite, reprezentanci władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli sądowej, nauki, szkolnictwa, a także zaprzyjaźnionych służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej.

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej została ppor. Magdalena Nagler, która ukończyła naukę ze średnią ocen 5,3 i uzyskała najwyższą ocenę celującą z testu końcowego. Pani podporucznik została wyróżniona także przez Niezależny Samorządny Związek Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, reprezentowany przez Przewodniczącego ZG, Czesława Tułę, a z rąk Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, por. Krzysztofa Kuteli, prymus otrzymała imiennie dedykowaną, pamiątkową szablę oficerską.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Krzysztof Jędrzejak, zwrócił uwagę na znaczenie Roty Ślubowania dla każdego funkcjonariusza Służby Więziennej. Odniósł się do wartości takich jak praca dla Ojczyzny, wspólnota. Komendant złożył meldunek Dyrektorowi Generalnemu SW, gen. Jackowi Kitlińskiemu, o gotowości profesjonalnie przygotowanych absolwentów do służby.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych