Archiwum informacji

Informacja dotycząca tegorocznych egzaminów konkursowych na aplikacje

2007-07-02
W dniu 30 czerwca br. odbyły się egzaminy konkursowe na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną. Egzaminy te zostały przeprowadzone przez 60 komisji egzaminacyjnych działających w 24 miastach na terenie całego kraju. Do egzaminów przystąpiło około 10 000 osób.
Według wstępnej oceny, zgodnie z informacjami przekazywanymi na bieżąco przez Przewodniczących komisji egzaminacyjnych, egzaminy przebiegały bez jakichkolwiek zakłóceń, a ich organizacyjne przygotowanie ocenione zostało wysoko.
Egzaminy konkursowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów prawa. Do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką dopuszczonych zostało 3213 osób, do egzaminu konkursowego na aplikację radcowską dopuszczono 5946 osób, zaś do egzaminu konkursowego na aplikację notarialną 689 osób. Oznacza to, iż z roku na rok wzrasta zainteresowanie egzaminami na aplikacje. W 2005 roku do konkursu na aplikacje korporacyjne przystąpiło około 5 000 osób, w 2006 roku ponad 7 500 osób, zaś w roku bieżącym ok. 10 000 osób. Zatem w porównaniu z rokiem ubiegłym zainteresowanie udziałem w egzaminie wzrosło aż o 40% w przypadku aplikacji adwokackiej, zaś w przypadku aplikacji radcowskiej i notarialnej o 20%.
Podczas egzaminów konkursowych zadaniem zdających było rozwiązanie testu, składającego się z 250 pytań. Wynik pozytywny z egzaminu otrzymają zdający, którzy odpowiedzieli prawidłowo co najmniej na 190 pytań.
Ze wstępnych informacji przekazanych przez komisje egzaminacyjne wynika, że egzaminy konkursowe pozytywnie zaliczyło więcej osób niż w roku ubiegłym.
Z pierwszych, nieoficjalnych informacji wynika, iż pozytywny wynik z egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką uzyskało średnio w skali kraju ok. 45 % osób, z egzaminu konkursowego na aplikację radcowską – ok. 47 % osób, zaś z egzaminu konkursowego na aplikację notarialną – 50 % osób.
Dla porównania, w roku 2005 egzaminy na aplikację adwokacką zdało 78% zdających, na radcowską – 29%, zaś na notarialną – 17 %. Natomiast w roku 2006 egzaminy na aplikację adwokacką zdało 39%, radcowską 26%, a notarialną – 4%.
Po uzyskaniu oficjalnych wyników ze wszystkich komisji egzaminacyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości opublikuje na stronie internetowej listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminów konkursowych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną.
Testy egzaminacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminów konkursowych przez wszystkie komisje egzaminacyjne.
lista aktualności archiwalnych