Archiwum informacji

MS

Skierowanie zawiadomień do prokuratury dotyczących czynów przeciwko komornikom

2016-07-19

W związku z uzyskanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacjami na temat bulwersujących zdarzeń w postaci fizycznej napaści, w toku podejmowanych czynności służbowych, na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu oraz towarzyszącego mu asesora, a także o podejrzeniu ostrzelania siedzib kancelarii komorniczych na terenie Łodzi, Ministerstwo Sprawiedliwości niezwłocznie skierowało zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw do Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz do Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Ministerstwo Sprawiedliwości w złożonych zawiadomieniach wskazało na konieczność podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do pociągnięcia, do odpowiedzialności karnej sprawców tych czynów skierowanych wobec komorników – funkcjonariuszy publicznych podlegających szczególnej ochronie prawno-karnej.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych