Archiwum informacji

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje, by chronić dobro dzieci

2016-07-20

- Za niedopuszczalne uważam zdarzenia, gdy mimo ewidentnej potrzeby ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem (zwłaszcza o charakterze seksualnym) ich imiona i nazwiska umieszcza się bezrefleksyjnie na wokandzie dostępnej dla wszystkich – głosi pismo skierowane na polecenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do prezesów Sądów Apelacyjnych w całym kraju.

Wystąpienie jest zdecydowaną reakcją na dwa tego typu incydenty, do których doszło w ostatnim czasie w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

- Dobro dzieci jest dobrem szczególnie chronionym, dlatego w przypadku stwierdzenia takich zaniedbań oczekuję wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec wszystkich winnych takich naruszeń – podkreślono w dokumencie.

Prezesi Sądów Apelacyjnych zobowiązani zostali do przypomnienia w podległych im sądach o przepisach (paragrafy 69, 70, 71 i 72 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. „Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych” - Dz.U.2015.2316), pozwalających na ograniczenie wokandy, tak aby nie upubliczniać danych małoletnich ofiar przestępstw o charakterze seksualnym.

Minister Sprawiedliwości oczekuje także podjęcia odpowiednich kroków nadzorczych, by podobne sytuacje, rzutujące negatywnie na wizerunek sądów, nie wydarzyły się w przyszłości.

O wykonaniu polecenia prezesi Sądów Apelacyjnych mają niezwłocznie powiadomić Ministerstwo Sprawiedliwości.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych