Archiwum informacji

Program Reformy Regulacji "Przedsiębiorca ma Prawo"

2007-06-19
Przedsiebiorca ma Prawo Biurokracja jest zjawiskiem, które często jest wskazywane jako jeden z czynników hamujących wzrost przedsiębiorczości w Polsce. Zbyt skomplikowane i niezrozumiałe prawo jest wymieniane w sondażach publicznych jako bariera do rozpoczynania działalności gospodarczej. Jeżeli już uda się przebrnąć przez labirynt formalności okazuje się, że często prawo nakłada na przedsiębiorców nadmierne obowiązki, powodując po ich stronie nieuzasadnione koszty.
Czy można znaleźć na to jakieś rozwiązanie? Oczywiście. W wielu krajach Unii Europejskiej z powodzeniem realizowana jest reforma prawa. Także w Polsce podejmowane są działania w zakresie uproszczenia i zracjonalizowania procesu legislacji oraz usystematyzowania istniejącego dorobku prawnego. Wszystkie te działania realizowane są pod hasłem PRZEDSIĘBIORCA MA PRAWO.
lista aktualności archiwalnych