Archiwum informacji

Wizyta kierownictwa Prokuratury Krajowej w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego

Wizyta kierownictwa Prokuratury Krajowej w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego

2016-08-04

4 sierpnia 2016 r., w Centrali Monitorowania Dozoru Elektronicznego, odbyła się wizyta studyjna I Zastępcy Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego wraz z członkami Kierownictwa Prokuratury Krajowej.

Podczas spotkania Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości gen. Paweł Nasiłowski, Koordynator Ministra Sprawiedliwości Barbara Wilamowska oraz przedstawiciele kierownictwa Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej zaprezentowali główne funkcje wynikające z prawa karnego wykonawczego oraz kontrolne polskiego Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych możliwości współpracy z prokuratorami przy realizacji zadań ustawowych.

Należy podkreślić, że aktualnie karę w Systemie Dozoru Elektronicznego odbywa 2 939 osób, a od 1 września 2009 r. do chwili obecnej system objął łącznie 52 912 osób.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Dozór Elektroniczny może być orzeczony do wykonania kary pozbawienia wolności (w wymiarze do jednego roku), środków karnych (zakazu zbliżania się do osób oraz tzw. zakazu stadionowego) środka zabezpieczającego oraz w wyjątkowych okolicznościach kary ograniczenia wolności.

W trakcie spotkania przedstawiciele kierownictwa Prokuratury Krajowej zapoznali się z funkcjonowaniem Centrali Monitorowania SDE oraz działaniem urządzeń monitorujących.

Wizyta studyjna zainicjowała cykl prezentacji SDE w jednostkach organizacyjnych prokuratury.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

lista aktualności archiwalnych