Archiwum informacji

EUROPEJSKA KONFERENCJA PROKURATORÓW

2007-05-31
Rada Europy z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich na zaproszenie Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratorów we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje w dniach 4-5 czerwca 2007 r. konferencję pt. „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych”. Konferencja odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.
Europejska Konferencja Prokuratorów organizowana jest w Polsce po raz pierwszy. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele Rady Europy oraz prokuratorzy generalni państw członkowskich Rady Europy.
Zagadnienia, które będą omawiane przez uczestników konferencji to m.in.
  • międzynarodowa współpraca pomiędzy prokuraturami w sprawach karnych – standardy europejskie;
  • międzynarodowa współpraca prokuratur państw członkowskich Rady Europy: doświadczenia, napotykane trudności, możliwości poprawy współpracy;
  • współpraca międzynarodowa w sprawach dotyczących szczególnie groźnych form przestępczości a możliwości zwiększenia skuteczności działań prokuratury:
    - międzynarodowa współpraca w zwalczaniu kidnapingu;
    - międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu;
    - międzynarodowa współpraca w zwalczaniu handlu ludźmi i pracy na czarno;
  • znaczenie wiedzy i szkolenia prokuratorów w dziedzinie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych;
Polską stronę będą reprezentowali m.in. Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP oraz Janusz Kaczmarek, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
lista aktualności archiwalnych